Hoppa till huvudinnehåll

Ingen ny räddningshelikopter att vänta

Räddningshelikoptern Pete
Arkivbild av räddningshelikoptern Pete Räddningshelikoptern Pete räddningshelikoptern pete

Yle Österbotten har försökt reda ut ansvarssituationen för räddningshelikoptrarna i landet sedan justitieombudsmannen konstaterat att tillgången till akutvårdsläkare är sämre i Österbotten och sydöstra Finland jämfört med i övriga landet.

- Vi har noterat det här JO-utslaget och vet att det här är en brist. Men jag kan inte svara på vem det är som ansvarar för att förbättra situationen. Jag antar att det är en statlig angelägenhet. Vi i sjukvårdsdistriktet har ännu inte hunnit träffas för att diskutera det här. Vi kommer säkert att göra det på nästa möte, säger Hans Frantz, SFP, styrelseordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Fem miljoner euro per enhet

Pengarna till de sex räddningshelikoptrarna som finns i landet, och som organiseras genom Finnhems, kommer från social- och hälsovårdsministeriet. Enligt Jorma Pentinen, ordförande för Finnhems, kostar varje enhet staten ungefär fyra miljoner euro per år. Dessutom står sjukvårdsdistrikten för vården som ges ombord; där handlar det om ungefär en miljon euro till per år.

Enligt Lasse Ilkka, läkare och senior rådgivare på social- och hälsovårdsministeriet, torde ansvaret att korrigera situationen nu i första hand vara statens.

- Det är ju staten som bekostar helikopterenheterna. Vi på ministeriet har förstås känt till att det finns brister. Men jag som tjänsteman kan inte lova att situationen korrigeras. Det här är delvis en politisk fråga, säger Lasse Ilkka som tror att situationen kan komma att förbättras först i det skedet då den pågående social- och hälsovårdsreformen träder i kraft år 2019.

- I det skedet kommer även systemet med räddningshelikoptrarna att göras om. Men jag tror inte att vi kommer att få se en förändring på kortare varsel än så, säger Ilkka.

Staten tillsammans med vårddistriktet

Lasse Ilkka betonar att staten inte är ensam om ansvaret. Vården ombord ska ordnas av sjukvårdsdistrikten tillsammans med de så kallade ERVA-områdena. I Österbottens fall handlar det, enligt Lasse Ilkka, i första hand om Åbo universitetssjukhus. Där säger direktör Olli-Pekka Lehtonen så här:

- Det är inte möjligt att dela upp dagens helikoptrar på ett sådant sätt att man kan undgå JO:s kritik. Den enda lösningen är sist och slutligen att införskaffa fler helikopterteam. Men vi kan inte gå och skaffa dem eftersom det är en statlig angelägenhet, säger Olli- Pekka Lehtonen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten