Hoppa till huvudinnehåll

Lovisastyret vill satsa på att sköta skogarna

Lindar i park i Lovisa
Stadsparken i Lovisa. Lindar i park i Lovisa Bild: Yle/Carmela Walder lindar

Stadsträdgårdsmästaren i Lovisa försvinner inte helt, utan ersätts med en hortonom som också ansvarar för skogarna. Det föreslår stadsstyrelsen efter Lovisabornas starka reaktioner mot att slopa tjänsten.

mia heijnsbroek-wirén
Mia Heijnsbroek-Wirén (arkivbild). mia heijnsbroek-wirén Bild: Yle/Berislav Jurisic mia heijnsbroek-wirén
Den förra stadsträdgårdsmästaren i Lovisa har gått i pension och tjänsten har ännu inte lediganslagits.

Stadsdirektören föreslog därför att man kunde spara pengar genom att slopa tjänsten helt från nästa år. Tanken var att omfördela arbetsuppgifterna internt.

Tekniska nämnden däremot ville behålla stadsträdgårdsmästaren.

– Stadsborna reagerade starkt på förslaget och det har debatterats mycket på sociala medier. Folk vill inte att man ska avskaffa en tjänst som upplevs som väldigt viktig, säger stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP).

Slopas inte helt

Då stadsstyrelsen möttes för att diskutera sitt budgetförslag för nästa år tidigare i veckan kom man med idén om att anställa en hortonom eller landskapsplanerare i stället för att slopa stadsträdgårdsmästaren helt.

Tanken är att hortonomen eller landskapsplaneraren delvis ska ersätta den gamla stadsträdgårdsmästaren, men också ta ett större ansvar för att sköta stadens skogar.

– Delvis handlar det om samma tjänst, men tanken är att bredda på arbetsuppgifterna lite. En stor del av de förtroendevalda vill inte ge upp tjänsten helt, säger Heijnsbroek-Wirén. Jag tror att det också är lättare för fullmäktige att smälta saken på det här viset.

Satsa mer på skogen och byarna

Lovisa är dessutom vida känt som trädgårdarnas stad. Vi vill inte ge efter i skötseln av våra parker och trädgårdar.

Hortonomen skulle enligt Heijnsbroek-Wirén ha bättre möjligheter att satsa på sådant man inte har haft resurser till förut.

Skogsskötsel är en sådan sak. Helst får organisationen inte växa och kostnaderna stiga, men stadsstyrelsen räknar med att det finns pengar i stadens skogar om de sköts ordentligt.

Byarna utanför centrum har inte heller alltid upplevt det som ändamålsenligt med en stadsträdgårdsmästare. Heijnsbroek-Wirén anser att hortonomen skulle ha bättre verktyg för att satsa på samarbete med byarna också.

– Lovisa är dessutom vida känt som trädgårdarnas stad. Vi vill inte ge efter i skötseln av våra parker och trädgårdar.

Dubbla signaler?

Bara tio stadsstyrelseledamöter var på plats då budgetförslaget diskuterades. Omröstningen i frågan slutade jämnt, 5–5, och Heijnsbroek-Wiréns röst avgjorde.

Hon har inte analyserat diskussionen djupare, men säger att det främst är ledamöterna som kommer från byarna som funderat på saken.

– Jag tror de som röstade emot förslaget funderade på att vi ger dubbla signaler genom att vi vill trimma ner organisationen men samtidigt inte ge upp en tjänst, säger Heijnsbroek-Wirén.

Vill inte trappa ner på skötseln

Den förra stadsträdgårdsmästaren hade väldigt tidskrävande arbetsuppgifter. Det är inte så säkert att andra anställda skulle klara av att axla hela den arbetsbördan vid sidan av sitt huvudsakliga arbete.

– I ursprungsförslaget stod det att vi strategiskt skulle minska på nivån av parkskötseln, och det kan vi nog inte godkänna.

Fullmäktige fattar det slutliga beslutet. Heijnsbroek-Wirén tror det finns en möjlighet att styrelsens förslag får stöd där också.

Läs också