Hoppa till huvudinnehåll

Novago vill ha mera pengar - kommunerna säger nej

Industriarbetare i Sisus lastbilsfabrik i Karis.
Det behövs flera företag till Västnyland - men kan Novago leverera det kommunerna behöver? Bilden är från Sisus lastbilsfabrik i Karis. Industriarbetare i Sisus lastbilsfabrik i Karis. Bild: Yle/Malin Valtonen industriarbete

Novago måste anpassa sin verksamhet efter de ekonomiska ramarna. Raseborg kan inte betala mera, säger stadsdirektör Tom Simola. Också Ingås kommundirektör Jarl Boström efterlyser en kritisk granskning av det kommunala utvecklingsbolaget.

Det är de västnyländska kommunerna som äger Novago Företagsutveckling, som erbjuder stöd och hjälp till både nya och etablerade företag.

I dag betalar ägarkommunerna 9,25 euro per invånare till Novago. Det är betydligt mindre än medelavgiften för utvecklingsbolag i Finland som ligger på 25 euro per invånare. Det säger säger Carl-Johan Sandström som är vd för Novago Företagsutveckling.

Novago företagsutvecklings vd Carl-Johan Sandström
Carl-Johan Sandström Novago företagsutvecklings vd Carl-Johan Sandström Bild: Yle / Helena Rosenblad tvärminne zooligiska station
Därför borde kommunerna gradvis betala en högre avgift för att Novago ska kunna leverera det som kommunerna har beställt av bolaget.

- Man måste se Novago som en investering för arbetsplatser och då är den logiska lösningen den att kommunerna ökar på sin finansiering, säger Sandström.

Pengarna är slut

Men enligt Raseborgs stadsdirektör Tom Simola kan staden inte betala mera till Novago.

- Man kan enkelt konstatera att pengarna i Raseborg är slut. Nästa år gäller det att noggrant fundera hur pengarna ska fördelas och vilken roll Novago har.

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola
Tom Simola Raseborgs stadsdirektör Tom Simola Bild: Yle/Christoffer Westerlund stadsdirektör tom simola,Raseborg
Simola anser att Raseborg till exempel kunde sköta marknadsföringen i egen regi, medan företagsrådgivningen fungerar bättre om Novago sköter den.

- Novago måste anpassa sin verksamhet enligt de ekonomiska ramarna. Bolaget måste se över sin organisation om det inte finns pengar till verksamheten.

Projekt som självändamål?

Ett av problemen är att Novago till stor del finansieras av tidsbundna projektpengar från staten och EU, säger Ingås kommundirektör Jarl Boström

- Det kan hända att finansieringen blir viktigare än själva slutprodukten. Det kan också hända att Novago gör projekt som inte behövs, utan blir en bokhyllsvara.

Ingås kommundirektör Jarl Boström.
Jarl Boström Ingås kommundirektör Jarl Boström. Bild: yle/Minna Almark ingås kommundirektör jarl boström
I dag baserar sig hälften av Novagos budget på projektpengar från staten och EU.

Då Novago grundades fanns det mycket av den varan, men problemet är nu att statens pengar är slut, säger Carl-Johan Sandström.

- I och med att Novagos finansieringsstruktur är sådan att vi är beroende av projektpengar, så måste vi söka allt mer efter projekt för att finansiera vår verksamhet. Det här har lett till en snedvridning.

Han understyrker ändå att Novago inte sysslar med projekt för projektens skull.

- Vi använder resurserna som verktyg i det arbete vi gör med företagarna.

Populär rådgivning

Ingå kommun har det här året erbjudit egen företagsrådgivning som har varit väldigt populär. Enligt Boström borde Novago satsa mer på just rådgivningen, så att kommunerna kunde köpa mer av den varan.

- Att vår rådgivning har varit populär visar kanske att saker och ting kunde göras på ett annat vis. Det är viktigt att vi för en diskussion om Novago producerar det som ägarna vill ha.

Mycket russin i kakan

Därför önskar Jarl Boström att ägarkommunerna i högre grad kunde välja vilka tjänster de köper av Novago. Det skulle innebära att marknaden i större utsträckning styr utbudet.

- Man kan säga att kommunerna plockar russinen ur kakan. Men å andra sidan borde Novago se till att det finns mer russin i kakan än annat. Om man erbjuder rätt produkter så fungerar det.

Jarl Boströms förslag är att kommunerna betalar en grundavgift till Novago och sedan skilt betala för de tjänster de behöver.

Blöjor i en maskin i Delipaps fabrik i Ekenäs.
Delipap är ett av de företag som har fått strukturomvandlingsstöd med Novagos hjälp. Blöjor i en maskin i Delipaps fabrik i Ekenäs. Bild: Yle/Malin Valtonen blöjfabrik,Ekenäs

Boström vill också att en utomstående aktör undersöker hur Novagos kunder upplever att bolagets tjänster fungerar. För tillfället utvärderar Novago främst sin verksamhet i olika arbetsgrupper.

Novagos roll måste diskuteras

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola håller med om att Novagos roll måste definieras på nytt.

Han är däremot nöjd med den företagsrådgivning som Novago erbjuder och han ställer sig skeptisk till Jarl Boströms idé att skapa prissatta produkter av Novagos tjänster.

- Novago är ett litet bolag och det kan bli ganska svårt att upprätthålla produkter som man köper när man är på det humöret. Hur ska Novagos finansieras då när man inte köper de här tjänsterna?

- Men vi måste fundera på vad vi specifikt får ut av en organisation som Novago. Kommunerna betalar lite på nio euro per invånare och i dessa kärva tider måste vi granska vad vi får ut av den summan.

Svårt att skapa prissatta produkter

Enligt Carl-Johan Sandström är det bra att föra en diskussion om Novagos roll. Men han ställer sig också skeptiskt till förslaget att kommunerna skulle betala för de tjänster de behöver.

- I så fall måste en ny modell utvecklas. Rådgivning till företagare är inte så specifik. Det är en lång och mångsidig process och det kan ta flera år innan man kan få finansiering eller alla lov i skick. Därför tycker jag att det skulle vara svårt att skapa enskilda produkter, säger han.