Hoppa till huvudinnehåll

Så här sade våra gäster i "Dina pengar"

Logo för #dinapengar
#dinapengar Logo för #dinapengar Bild: Yle dina pengar

Svenska Yles drygt fem timmar långa specialsändning "Dina pengar" behandlade ekonomi ur många olika perspektiv – bostadslån, ledarskap, entreprenörskap, med mera. Här är några citat av våra gäster.

Carolus Reincke
Carolus Reincke Carolus Reincke Bild: YLE/Joakim Lax dina pengar

Carolus Reincke: "När man följer med börskurser, delårsrapporter och dylikt, så är det viktigt att inte göra förhastade beslut, utan att göra rationella beslut. Man måste lyssna på vad företagen ska göra i framtiden, vart de är på väg."
Johanna Gummerus
Johanna Gummerus Johanna Gummerus Bild: YLE/Joakim Lax johanna gummerus

Johanna Gummerus: "Vi finländare måste våga misslyckas! Man misslyckas alltid i något skede när man försöker sälja saker, men man måste ha drivkraft att försöka på nytt och på nytt. Stereotypin om att finländare är bra på att uppfinna produkter, medan svenskarna är bättre på att marknadsföra och sälja produkterna, stämmer tyvärr."
Penna Urrila
Penna Urrila Penna Urrila Bild: YLE/Joakim Lax dina pengar

Penna Urrila: "Man måste lita på marknadsekonomin."
Stefanie Brandt
Stefanie Brandt Stefanie Brandt Bild: YLE/Joakim Lax stefanie brandt

Stefanie Brandt: “Hope is not a strategy; ett bolag måste ha en tydlig vision. Och nyhetsbevakningen är för negativ! För varje negativ impuls behövs sju positiva! Vi behöver lyfta fram framgångsstoryn istället för att fokusera på problem och utmaningar."
Ralf Sund
Ralf Sund Ralf Sund Bild: YLE/Joakim Lax dina pengar

Ralf Sund: Vi talar in oss i en sämre ekonomisk situation än vi är i på riktigt. Det påstås att ekonomin rasar neråt, men de facto så stampar vi på samma plats, och det är en helt annan sak! Det är också en svår sak att samhällets ekonomi är uppbyggd så att ekonomin ska växa ständigt."
Benjamin Harf
Benjamin Harf Benjamin Harf Bild: YLE/Joakim Lax dina pengar

Benjamin Harf: "Det är inte svårt att bli företagare, det är jättesmidigt – på nätet tar det bara en halvtimme. Men att vara företagare är sedan mycket svårare då byråkratin börjar komma emot."
Janine Smeds
Janine Smeds Janine Smeds Bild: YLE/Joakim Lax dina pengar

Janine Smeds: "I mitt jobb ser jag de som måste konsumera mindre; ofta unga arbetslösa och studeranden, folk som har lite pengar att röra sig med. I samhället finns det ett allt hårdare tryck på oss att konsumera mera."
Carl-Gustav Lindén
Carl-Gustav Lindén Carl-Gustav Lindén Bild: YLE/Joakim Lax carl-gustav lindén

Carl-Gustav Lindén: "Det gick fel för Nokia redan på 1990-talet. Det tog för länge för Nokias ledning att inse att folk så småningom ville ha något annat. Ledningen visste nog om att det höll på att hända, men de visste inte hur snabbt de borde ha handlat. Nokia hann helt enkelt inte reagera genom att skifta sin produktutveckling tillräckligt snabbt."
Mika D Rubanovitch
Mika D. Rubanovitsch Mika D Rubanovitch Bild: YLE/Joakim Lax dina pengar

Mika D. Rubanovitsch: "Jag tror inte alls på långsiktighet mera eftersom kundernas köpbeetende förändrar sig så snabbt nuförtiden. Idag måste man dessutom ge makt åt personalen; de måste få vara med att skapa strategin, det kan inte en ledningsgrupp eller styrelse skapa bakom lyckta dörrar."
Lotte Gabrielsson
Lotte Gabrielsson Lotte Gabrielsson Bild: YLE/Joakim Lax lotte gabrielsson

Lotte Gabrielsson: "Det byggs nya familjelägenheter som säljs för 800 000 euro – hur många familjer har på riktigt råd att köpa en sådan?"
Roger Wessman
Roger Wessman Roger Wessman Bild: YLE/Joakim Lax dina pengar

Roger Wessman: "Flexibiliteten i lönesättningen är det stora problemet i Finland. Det handlar inte om att den allmänna lönenivån är för hög, utan vi är helt enkelt för oflexibla att göra förändringar i lönenivåer om samhället och ekonomin förändras pga juridiskt bindande kollektivavtal."
Stefan Törnqvist
Stefan Törnqvist Stefan Törnqvist Bild: YLE/Joakim Lax dina pengar

Stefan Törnqvist: "Finland skulle behöva en Thatcher, politiker som vid behov kan gå emot folkviljan med en stark agenda. Våra politiker idag är svaga, de lyssnar på opinionsundersökningar. Dessutom är Finlands konkurrenskraft dålig. Om Wärtsilä t.ex. ska bygga en ny fabrik för propellrar, så byggs den fabriken sannolikt inte här i Finland."
Axel Sandås
Axel Sandås Axel Sandås Bild: YLE/Joakim Lax axel sandås

Axel Sandås: "Man måste ha ett liv vid sidan av studerandet, annars bränner man ihjäl sig. Och det är viktigt att få erfarenhet och kontakter genom att jobba på olika arbetsplatser."
Jessica Blechingberg
Jessica Blechingberg Jessica Blechingberg Bild: YLE/Joakim Lax dina pengar

Jessica Blechingberg: "Det är viktigt att vara ekonomiskt oberoende av föräldrarna, men det ställer krav på dig. Och angående lönens nivå: pengar underlättar, men kunskap och erfarenhet är också värdefullt."
Wille Rydman
Wille Rydman Wille Rydman Bild: YLE/Joakim Lax dina pengar

Wille Rydman: "Ju mer interaktion mellan länder desto bättre, och då blir man också rikare."
Katarina Sehm Patomäki
Katarina Sehm Patomäki Katarina Sehm Patomäki Bild: YLE/Joakim Lax dina pengar

Katarina Sehm Patomäki: "Det hjälper inte idag att du är beredd att arbeta hårt, om det inte finns en arbetsplats att gå till."
Mikko Länsiluoto
Mikko Länsiluoto Mikko Länsiluoto Bild: YLE/Joakim Lax mikko länsiluoto

Mikko Länsiluoto: "Jobbet som företagare är prioritet nummer ett i mitt liv. Men man måste ha en affärsidé, man ska inte tvingas till entreprenörskap."
Marianne Elving
Marianne Elfving Marianne Elving Bild: YLE/Joakim Lax marianne elving

Marianne Elfving: "Att bli företagare handlar om kreativiteten, inte om pengar. Om jag idag skulle ha bostadslån och barn, och sedan tvingas bli företagare så skulle det nog vara jätteutmanande."

Läs mer kring #dinapengar

Läs också