Hoppa till huvudinnehåll

Spira Ensemble vann årets Evert Ekroth-pris

Kören Spira Ensemble jublar på scen under Tampereen Sävel.
Spira Ensemble i Tammerfors 2015. Kören Spira Ensemble jublar på scen under Tampereen Sävel. Bild: copyright Maarit Kytöharju kören spira ensemble

Årets pris till en ensemble - kör eller orkester - som “utmärkt sig för musikaliska framgångar, aktivitet och initiativkraft” har tilldelats Spira Ensemble.

Det handlar om Finlands svenska sång- och musikförbunds pris uppkallat efter Evert Ekroth, en tidigare bärande kraft inom musikrörelsen, som fungerade som förbundets sekreterare och ordförande i sammanlagt 35 års tid under förra delen av 1900-talet.

Evert Ekroth -priset på 2 000 euro delades ut i lördags vid FSSMF Musikforum i Ekenäs.

Brinner för körsång

Spira Ensemble föddes under hösten 2013. Aktiva körsångare ville bilda en projektkör som skulle samla likasinnade utan att närmare definiera målet, utom att man hade ett brinnande intresse för körsång.

Körens dirigent Kari Turunen var bekant med de flesta körsångarna sedan tidigare, och tillsammans byggde man upp programmet till premiärkonserten i maj 2014 genom att välja bland sådant som redan var bekant för de flesta, välklingande etablerad men också trendig musik som var både utmanande och angenäm att sjunga.

Sedermera har kören deltagit i körmönstringen Tampereen Sävel där man i somras fick det stora priset, Grand prix, som enda kör bland närmare 50 körer, både inhemska och utländska.

Den vackra klangen främsta egenskap

Från början ville man inte bilda en toppkör, men efter hand har trycket ökat vad gäller kvalitetsaspekten.

– Man börjar nu skönja körens möjligheter och potential, helt nya sångare söker sig till Spira Ensemble, och målsättningen börjar definieras mera i detalj, menar Kari Turunen.

Projektidén står sig, vilket ställer rätt stora krav på sångarna, men ett regelbundet övningsschema är inte aktuellt. Sångarnas eget arbete är därför väsentligt, vilket kanske inte alltid låter sig göras. Det oaktat säger Turunen att Spiras främsta egenskap är den vackra klangen - men det sker inte utan att repertoaren handplockas.

– Svårighetsgraden på repertoaren är därmed heller inte den högsta, visst har vi på kommande t.ex. Rachmaninovs Vigilia, som bjuder på motstånd, men vi balanserar med rimligare verk, menar Kari Turunen.

Vid valet av repertoar vill man också presentera musik från körländer som hos oss hör till de mera ovanliga.

Här vill Turunen lyfta fram de baltiska nationerna, och i synnerhet Lettland, som är ett rikt och stort körland, inte bara räknat per capita utan ett av de rikaste körnationerna internationellt sett.

I Finland vilar ansvaret för körmusiken på amatörkörerna

– Körsången utesluts helt då finansieringsbesluten fattas, vilket är fel, men det är svårt att råda bot på problemet.

Med detta avser Turunen det statliga organisationsstödet, som nästan uteslutande går till orkesterväsendet. Också finansieringslagens namn, orkesterlagen, talar sitt tydliga språk, körerna räknas inte då man delar ut pengar till ensemblerna.

I Finland finns för tillfället inte en enda professionell kör, och det är klart att systemet med regionala institutionsorkestrar bör finnas, men Finland behöver också professionella körer och en körkultur som gör det möjligt att som musiker kunna få sin utkomst av att sjunga i en kör.

– Man kan inte stå stilla, i så fall blir man vekare, man måste kunna göra saker som gör oss starkare, slår Kari Turunen fast.

Dirigent Kari Turunen
Dirigent Kari Turunen Bild: Leif Nysten/Yle dirigent kari turunen

Den rytmiska musiken har blivit allmänhetens ‘musikaliska modersmål’, den klassiska musiken har därmed en mindre nisch i musikvärlden. Men hos oss i Finland har vi starka strukturer som stöder s.k. klassisk musik, just orkesterväsendet är ett gott exempel på detta.

De ambitiösa amatörkörerna har det på sätt och viss besvärligast. Bland dem har det blivit varje körsångares uppgift att fylla salarna, den stora konsertbesökande allmänheten hittar inte körkonserterna eftersom orkesterkonserterna dominerar klart.

Kari Turunen menar att det är rätt svårt att slå igenom på samma sätt som orkestrarna som har etablerade marknadsföringskanaler och separat personal.

– Körsångarna måste sälja och jobba hårt, och när de gör det så brukar det lyckas, men att folk skulle notera t.ex. Spira Ensemble utan detta arbete är otänkbart, hävdar Turunen.

"Spiritisterna” är till 95 % f.d. Lyror och Akademare

Till vardags kallar sig sångarna i Spira Ensemble för spiritister. Den gemensamma nämnaren för dem är att de har ett förflutet i huvudstadens studentkörer, Lyran och Akademen.

Kari Turunen säger att sångarmaterialet är gott i huvudstaden och i de större städerna. Men nivån på sången är sjunkande, trots fina enskilda prestationer. Studentkörerna kommer nog att överleva, men det som händer före studentlivet är rätt avgörande, ett stort ansvar vilar på skolan och musikinstituten.

– Men när man väl kommit med i körkretsarna är det mycket svårt att sluta, körsång är addikterande, hävdar Kari Turunen.

Alla kan inte vara med

Körsång är konst, och att umgås med körsång erbjuder en möjlighet att umgås med vår finaste nationella tonkonst och de finaste dikterna från olika epoker. Det är ett rätt enkelt sätt att komma i kontakt med praktiskt musikerskap, man strävar efter att producera konst på allvar.

Turunen ger sina korister all ära för utmärkelsen:

– Jag är helt beroende av mina sångare, det är de som producerar ljudet, jag ger bara tonen.

Dessvärre är Turunen också tvungen att säga nej till hugade körsångare regelbundet.

– Alla kan inte sjunga i en kör som tolkar rätt komplicerade tonala strukturer. Men många övar sig och kommer igen, då känns det bra.

Evert Ekroth -priset på 2 000 euro är betydande för vilken kör som helst”, säger Turunen

– Vi kommer att använda summan till noter, organiserandet av konserter, körläger - kort sagt till substansen av verksamheten.

Text: Leif Nysten

Radio Vega sänder Spira Ensembles premiärkonsert från maj 2014 i repris på tisdag 27 oktober kl. 21.05 och torsdag 29 oktober kl. 22.15.