Hoppa till huvudinnehåll

Vi förklarar borgmästarmodellen med pappersdockor

Alla talar om huruvida Helsingfors ska ha en borgmästare eller en stadsdirektör - men vet du vad skillnaden är mellan de två? Om inte, kolla in den här videon!

Helsingfors stad planerar en omfattande förändring av ledarskapsmodellen. Just nu grälar politiker och tjänstemän om huruvida staden ska få en borgmästare efter år 2017.

Idag leds Helsingfors av stadsdirektör Jussi Pajunen, och staden har fyra biträdande stadsdirektörer.

Men vad är då skillnaden mellan en borgmästare och en stadsdirektör?

Stadsdirektören är en tjänsteman och lyder under stadsstyrelsen. En borgmästare däremot skulle vara en politiker och stadsstyrelsens ordförande.

Jussi Pajunen
Idag är Jussi Pajunen Helsingfors stadsdirektör. Jussi Pajunen Bild: Yle/Nicole Hjelt överborgmästare

Enligt den nuvarande kommunallagen väljs de båda av fullmäktige. Men staten förbereder nu en ändring i lagen, som skulle göra det möjligt för invånarna att välja borgmästare genom direkt folkval.

Stadsdirektören väljs för sju år, borgmästaren för fyra

Stadsdirektören väljs inte i samband med kommunalvalet och sitter på sin post längre än stadsfullmäktige. I Helsingfors har stadsdirektören en mandatperiod på sju år, medan fullmäktige byts ut vart fjärde år.

Anni Sinnemäki
Anni Sinnemäki är biträdande stadsdirektör med ansvar för stadsplanering. Anni Sinnemäki Bild: YLE/ Christoffer Gröhn . sinnemäki

Det nuvarande systemet gör att partiernas styrkeförhållanden i fullmäktige inte återspeglas bland stadsdirektörernas partitillhörighet.

Stadsdirektörerna är tjänstemän och väljs formellt utgående från behörighetskrav, men oftast vill partierna ha sin kandidat på posten.

En ledarskapsmodell med borgmästare och biträdande borgmästare betyder att ledningen bättre representerar stadsfullmäktige. Nackdelen med borgmästare skulle vara att ledningen kan bytas ut oftare än idag, vilket gör det svårare att arbeta långsiktigt.