Hoppa till huvudinnehåll

Enkät: De gröna utsätts oftast för hat

Facebook.
Mycket av den osakliga responsen till politikerna kommer via sociala medier och speciellt via Facebook. Facebook. Bild: Yle sociala medier

Nästan hälften av fullmäktigeledamöterna har fått osaklig respons och mest drabbade är politiker från De gröna. Det här visar Yle Huvudstadsregionens enkät med fullmäktigeledamöter från Esbo, Helsingfors och Vanda.

”Du tål att dö på grund av beslutet som fattades nyss. Dra åt helvete sjuka hora!!!” Det här är exempel på osaklig respons som en grön kvinnlig politiker fått.

Exemplet är talande eftersom den som skriver det både talar om att kvinnan borde dö och kallar henne för hora. Dödshot och att kalla någon hora är vanliga exempel på osaklig respons som ledamöterna får.

Du tål att dö på grund av beslutet som fattades nyss. Dra åt helvete sjuka hora!!!

I enkäten ställdes frågan ”Har du fått osaklig respons?”. Den skickades till 227 fullmäktigeledamöter och 112 svarade. Av dem har 43 procent eller 48 ledamöter fått osaklig respons. Enkäten visar också att politiker från De gröna oftare får höra osakligheter än ledamöter från andra partier (se grafen i slutet av artikeln).

25 av dem som har fått osaklig respons är kvinnor och 10 av dem är kvinnor som representerar De gröna.

Vegan ville döda köttförespråkande politiker

Men det är inte bara politiker med rödgröna åsikter som får osakligheter.

Jag fick ett meddelande från en vegan om att jag förtjänar att dö när jag godkänner att djur dödas för att ge föda.

"När jag föreslog att skolelever ska äta kött varje dag fick jag ett meddelande från en vegan om att jag förtjänar att dö när jag godkänner att djur dödas för att ge föda", svarar Terhi Koulumies (Saml) på enkäten.

Några ledamöter har också svarat att de fått osaklig respons på grund av sin religiösa tro.

De vanligaste kanalerna för osaklig respons är sociala medier och e-post, visar enkäten. Mer sällan ges den osakliga responsen ansikte mot ansikte, men det händer också. Speciellt inför riksdagsvalet i våras då många politiker rörde sig ute på gator och torg fick de osaklig respons. En av dem som svarade på enkäten skriver så här: "Jag var på plats när en av våra politiker fick en spark mot benet vid vårt valtält. Orsaken var att en busslinje hade lagts ner."

Dödshot har i vissa fall anmälts till polisen eller de som också är riksdagsledamöter har anmält det till riksdagens säkerhetsavdelning.

Minerva Krohn
Minerva Krohn (Gröna) utpressades i samband med beslut om skolsammanslagningar. En annan erfaren politiker svarar på enkäten med att konstatera att det blivit allt vanligare att hota med hämnd om ett beslut inte går ens väg. Minerva Krohn Bild: Yle helsingforsfullmäktige

Motion om flyktingar ledde till hatpost

Den fråga som de flesta uppger att förorsakar osaklig respons är flyktingkrisen. En politiker svarar på enkäten med att osakligheterna har ökat under den senaste tiden på grund av att det har grundats flyktingförläggningar i staden. En annan skriver att hon får osaklig respons mer sällan eftersom hon inte pratar om invandring.

Finlands kommunistiska parti gjorde en gruppmotion i Helsingforsfullmäktige i september om att staden ska vara aktiv när det gäller att hjälpa flyktingar. I motionen föreslogs att staden reserverar pengar för integration och grundar en flyktingförläggning.

- Det ledde till att jag fick hatpost där jag uppmanades lämna landet eftersom jag inte verkar bry mig om finländarnas välmående. Tonen i responsen är på en helt annan nivå än i andra frågor. Det handlar inte längre om att vara av annan åsikt, säger Yrjö Hakanen (FKP).

- Också min motion om att staden borde bojkotta Veolia eftersom bussbolaget är verksam i Israels ockupation av Palestina ledde till hatpost, som inte går att förklara med att man är av olika åsikt, säger Hakanen.

Det handlade inte om påverkan utan utpressning och leder i slutändan till att vissa personer inte längre vill delta i politiken.― Minerva Krohn (Gröna)

Krohn utpressades om skolsammanslagningar

Ett annat ämne som gör att responsen kan vara riktigt frän är skolfrågor och speciellt beslut om att en skola stängs eller slås samman med en annan. När utbildningsnämnden fattade beslut om två skolsammanslagningar i Helsingfors var tonen från föräldrarna hotfull.

- Jag har varit aktiv inom politiken i 20 år, men har aldrig varit med om någonting liknande, säger utbildningsnämndens ordförande Minerva Krohn (Gröna).

Krohn fick mellan våren 2014 och våren 2015 varje vecka osaklig respons med anledning av skolsammanslagningarna.

- Speciellt i Facebookgruppen Framtidens skola fick jag personliga påhopp. Det var omöjligt att diskutera själva sakfrågan eftersom allting på något sätt vändes mot min person. Det handlade inte om påverkan utan om utpressning.


Har de sociala medierna lett till att hatet och hoten har ökat?

- De sociala medierna gör det i alla fall lättare att ge respons. Tidigare krävdes det mer besvär för att åstadkomma samma sak.

Vad kan man som politiker göra åt det här?

- Det har jag också funderat på. För i slutändan leder det till att vissa personer inte längre vill delta i politiken, säger Minerva Krohn.

Sundberg: Känsla för rätt och fel saknas

Att invånarna uttrycker sitt missnöje över de folkvaldas beslut är inget nytt. Men metoderna har förändrats, menar Jan Sundberg, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet.

- Förr ringde man upp politikerna, skrev brev eller levererade sitt budskap personligen i till exempel affären, beskriver Sundberg det politiska livet före sociala medier.

Professor Jan Sundberg har själv råkat ut anonyma hot. - Jag brukar bara tiga ihjäl dem. kommunalval 2012

Möjligheten till anonymitet har gjort klimatet hårdare.

- Att bete sig så är ändå oförsvarligt. Nog borde folk ju ha en känsla av vad som är rätt och riktigt, säger professorn och efterlyser mer folkvett.

60 procent av De grönas ledamöter har fått osaklig respons
60 procent av De grönas ledamöter har fått osaklig respons

Fotnot: Svarsprocenten inom partierna varierade en del. Inom Samlingspartiet svarade 44 procent medan 37 procent svarade inom SDP och 58 procent inom De gröna. Inom Sannfinländarna svarade under en tredjedel, inom Vänsterförbundet 58 procent och inom SFP 76 procent. Centern hade en svarsprocent på 63 procent och KD på 100 procent. Förutom ovannämnda svarade också Yrjö Hakanen från FKP ja på frågan. I enkäten deltog också några ledamöter som inte hör till någon grupp.

Hatet och hoten mot politiker

- Yle Huvudstadsregionen skickade per e-post en enkät om osaklig respons till samtliga fullmäktigeledamöter i Esbo, Helsingfors och Vanda.

- Frågorna i enkäten lydde: "Har du under den här fullmäktigeperioden (start 2013) fått osaklig respons från medborgare?", "Om du svarade ja - hur ofta har du fått det?", "Genom vilken kanal har responsen kommit?" och "Kan du ge ett exempel på dylik respons?"

- I Esbofullmäktige svarade 35 av 75 ledamöter (11 svarade ja), i Helsingfors 57 av 85 (27 svarade ja) och i Vanda 21 av 67 (10 svarade ja).

Läs också