Hoppa till huvudinnehåll

Miljövårdare kritiska mot vindkraftsplan

Vindkraft
Vindkraft Bild: Marnie Burkhart. Fancy. vindkraftverk,granskat

Miljöhälsovårdsenheten i Lundo har lämnat in ett kritiskt utlåtande som gäller den planerade vindkraftsparken i Nordanå-Lövböle på Kimitoön.

Enheten sköter bland annat hälsoinspektion och veterinärvård för flera kommuner, bland andra Pargas och Kimitoön.

Endast miljöhälsovårdsenheten som anmärker på planerna

Egentliga Finlands Energi Ab har lämnat in bygglovsansökningar för 29 vindkraftverk till Kimitoöns kommun där vindkraftverken är placerade på området enligt delgeneralplanen för Nordanå-Lövböles vindkraftspark.

Kommunen har nu fått in alla de utlåtanden som man har begärt. Förutom miljöhälsovårdsenheten har också Närings-, trafik- och miljöcentralen, Digita och Egentliga Finlands räddningsverk lämnat in utlåtanden om bygglovsansökningarna. Av de tillfrågade instanserna är det endast miljöhälsovårdsenheten som har något att anmärka på bygglovsansökningarna.

Krav på ett två kilometer brett skyddsområde

Miljöhälsovårdsenheten säger i sitt utlåtande att kommunen borde följa social- och hälsovårdsministeriets linje att det ska finnas ett minst två kilometer brett skyddsområde mellan vindkraftverken och närmaste bostadshus.

Kimitoöns byggnadsinspektör Dan Rehnfors säger att det finns en gällande delgeneralplan för området som tillåter byggandet av vindkraft med ett avstånd till närmaste bostadshus som är kortare än två kilometer. Därför tror Rehnfors inte att det kritiska utlåtandet kommer att beaktas.

Anmärkningar ska lämnas in innan fredag nästa vecka

Egentliga Finlands Energi har ansökt om bygglov för vindkraft med navhöjd högst 142 meter och totalhöjd högst 205 meter.

Miljövårdsenheten skriver att man i Storbritannien har gått inför att ha en skyddszon som är 10 gånger vindkraftverkets navhöjd.

Det är möjligt att lämna in anmärkningar mot bygglovet fram till den 6 november nästa vecka klockan 14.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland