Hoppa till huvudinnehåll

Ny cykelbana vid Brändö bro får farthinder

röd cykelväg i helsingfors
En lösning för att klarare skilja cykelvägarna från bilvägar och trottoarer är att måla dem röda. röd cykelväg i helsingfors Bild: Yle cykelväg

De tusentals cyklisterna på Brändö bro ska få en ny cykelled österut. Den kommer att ha fartbegränsning för att beakta fotgängarna kring metrostationen.

En vanlig sommardag cyklar i medeltal 4 200 personer över Brändö bro. Under toppdagar är antalet uppe i 7 400. De här cyklisterna vill staden nu tjäna bättre genom att bygga en cykelbana från Brändö bro till Hertonäs.

Den nya cykelleden ska vara i samma stil som Banan i centrala Helsingfors. Som Yle Huvudstadsregionen tidigare berättat ska Helsingfors få 130 kilometer cykelleder av samma typ som Banan de kommande tio åren.

Fartbegränsning kring metrostationen

Cykelbanan får många olika lösningar för att göra trafiken tryggare för både cyklisterna som använder den och de bilister och fotgängare som rör sig i närheten av den.

En del av cykelbanan målas röd, och en stor del av den nya cykelbanan får enkelriktade lösningar. Det här ska minska på konfliktsituationerna med bland annat fotgängare, som det finns mycket av kring Brändö metrostation.

Den stora mängden fotgängare beaktas också genom att en del av cykelvägen får farthinder och fartbegränsning på 30 kilometer i timmen. Också biltrafikens fartbegränsningar sänks på flera ställen.

Kostar över två miljoner

Cykelbanan ska i västra ändan löpa norr om Österleden och vid Hertonäs industriområde löpa söder om Österleden. I väst kopplas den nya cykelbanan till den nybyggda stadsdelskärnan i Fiskehamnen i takt med att bostadsområdet där byggs. Hur cykelbanan fortsätter i öst klarnar inom de närmaste åren.

Gatuarbetet med den nya cykelbanan beräknas kosta 1,4 miljoner. Dessutom beräknas brokonstruktionerna kosta 700 000 euro.

Stadsplaneringsnämnden fattade beslut om cykelbanan i dag. Det finns inte ännu någon tidtabell för när den börjar byggas, men den finns med i Helsingfors stads investeringsplan.