Hoppa till huvudinnehåll

Nya vittnen skjuter upp rättegång om Finno båthamn

vinterförvaring av båt, finno båthamn
Tvisten gäller hur båtföretagaren i Finno har behandlats av stadens anställda. vinterförvaring av båt, finno båthamn Bild: Yle/Helena von Alfthan finno båthamn

Tvisten i Finno båthamn började behandlas i Esbo tingsrätt på tisdag. Själva huvudförhandlingarna skjuts upp till nästa år.

Tvisten gäller hur båtföretagaren Massimiliano Carbone har behandlats av stadens anställda. En av stadens anställda misstänks för diskriminering, olaga hot, brott mot tjänsteplikt och tagande av muta. Den andra misstänks för olaga tvång och brott mot tjänsteplikt.

Båtföretagare Massimiliano Carbone i Esbo rättshus 27 oktober 2015
Massimiliano Carbone Båtföretagare Massimiliano Carbone i Esbo rättshus 27 oktober 2015 Bild: Yle/Helena von Alfthan massimiliano carbone

De åtalade bestrider alla åtalspunkter. Dessutom säger Juha Regelin, de åtalades advokat, att förundersökningen inte gått rätt till.

- De åtalade har agerat på det sätt som deras arbetsuppgifter och tjänsteställning ålägger dem att göra, säger Juha Regelin.

Från början var det meningen att vittnen skulle höras på onsdag, men det fick skjutas upp eftersom det kommit in fyra nya vittnen och vittnesmål i sista stund.

Juha Regelin försvarar de åtalade i tvisten kring företagarna i hamnen, oktober 2015
De åtalade tjänstemännens advokat Juha Regelin. Juha Regelin försvarar de åtalade i tvisten kring företagarna i hamnen, oktober 2015 Bild: Yle/Helena von Alfthan juha regelin

De åtalades representant Juha Regelin meddelade förra torsdagen om tre stycken vittnen och på måndag en, och dessutom skriftliga bevis.

Vattenpost eller elstolpe?

På tisdagens förberedelsesammanträde går Juha Regelin igenom den tjocka mappen med skriftliga bevis. Han för foton han själv tagit i hamnen upp till domare Hilppa Piirtolas bord. Det gäller bland annat foton på området, och bilder på elstolpar.

En av åtalspunkterna gäller en händelse den 22 april 2013. Enligt åtalet har de båda åtalade tjänstemännen då anfallit Carbones utrymmen och hotfullt krävt att Carbones hall måste rivas inom en vecka för att det ska gå att nå en vattenpost. En av Massimilianos kunder har varit på plats under tillfället.

Enligt Juha Regelin gällde kravet på att riva hallen inte bara en vattenpost, utan främst tillgång till ström. Enligt de åtalades representant hade Carbone använt ström som var menad för båtarna, inte företagarna.

Rätt att köra kranbil

Ett annat tillfälle som åtalen gäller är den 26 juni 2013 och Massimiliano Carbones rätt att köra kranbil. Stadens tjänsteman har den dagen enligt åtalet sagt till Carbones kund att Massimiliano Carbones kranbil inte har besiktigats. Enligt åtalet har tjänstemannen uppfört sig hotfullt.

Esbo rättshus
Fallet behandlas i Esbo tingsrätt. Esbo rättshus Bild: Yle/Helena von Alfthan esbo rättshus

Under tisdagens sammanträde säger de åtalades representant Juha Regelin att Massimiliano Carbone vägrat att visa upp kranbilens besiktiningsbevis, och intyg på att Carbone får köra kranbil.

På det svarar Carbones advokat Juri Suves att de bevisen och intygen borde vara i skick, men han ska kontrollera saken.

Rättegången började med ett förberedelsesammanträde, huvudförhandlingen hålls i 8-11 februari 2016.