Hoppa till huvudinnehåll

En våning skalades av i planen för Westends centrum

Westend köpcentrum nya planer 2015
Så här skulle husen se ut från Westendvägen sett mot torget. I planen finns hus på 3 och 5 våningar och hus på 4 och 6 våningar, de översta två våningarna har en mindre yta än de nedre våningarna som det syns på bilden. Westend köpcentrum nya planer 2015 Bild: Arkkitehdit NRT westendin liikekeskus

Hus på sex våningar i Westends affärscentrum har ritats in i förslaget till en detaljplan för området. Invånarföreningen vill inte se så höga hus i kvarteret.

I centrum av Westend i Esbo står i dag ett litet köpcentrum byggt år 1986. En ändring i detaljplanen ska göra det möjligt att riva byggnaden, och ersätta den med fem bostadshus som har affärslokaler i bottenvåningen.

köpcentrum i Westend
Fem bostadshus med affärslokaler i bottenvåningen har ritats in i planen, som nu kommer på nytt till påseende. köpcentrum i Westend Bild: Arkkitehdit NRT westends affärscentrum

När stadsplaneringsnämnden behandlade förslaget till detaljplan på onsdag kväll fästes särskild vikt vid att affärsutrymmena ska bli tillräckligt stora, och att inte allting kan användas som kontor.

- Westends serviceutbud är rätt så miserabelt. När det på många håll i området byggs till börjar det finnas kundunderlag för ett större affärsutbud, säger arkitekt Stefan Ahlman (SFP) som sitter i stadsplaneringsnämnden.

Invånarförening: Underligt höga hus

Invånarföreningen Pro Westend har krävt att husen inte får bli högre än fem våningar. Det här kravet har i förslaget tagits i beaktande så att de högsta husen är sex våningar, inte sju som i det föregående förslaget till detaljplan.

- För ett par år sedan var det tal om hus på åtta våningar, och jämfört med det är sex våningar i någon mån bättre. Men som vi ser på saken är det underligt högt i ett småhusområde, säger Pro Westends ordförande Elina Tolonen.

Enligt arkitekt Stefan Ahlman ska det byggas höga hus i kvarteret för att det ska motsvara generalplanen. I generalplanen är kvarteret märkt som ett centrumområde.

Tre daghem får maka på sig

Det finns tre daghem i den nuvarande affärsbyggnaden. Den nya detaljplanen tillåter att det byggs daghem i kvarteret, men som det ser ut nu har byggherren inga planer på att bygga daghem.

Westend köpcentrum nya planer 2015
Så här skulle husen se ut sett från Westendvägen. Westend köpcentrum nya planer 2015 Bild: Arkkitehdit NRT westendin liikekeskus

I förslaget till ändrad detaljplan skulle byggrätten i kvarteret stiga från 3 800 kvadratmeter till 11 100 kvadratmeter.

Förslaget till detaljplan för Westends affärscentrum kommer nu till påseende för andra gången.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen