Hoppa till huvudinnehåll

Lärarna oroade över Lilla hankens framtid i Åbo

Studerande sitter böjd över papper vid ett bord
Studerande sitter böjd över papper vid ett bord Bild: Yle studier

Lärarkåren vid den svenskspråkiga handelsutbildningen vid Åbo yrkesinstitut, så kallade Lilla hanken, ser med oro på utbildningens framtid.

Lärarna riktar sig nu till svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning för att få svar på sina frågor.

Det hela bottnar i att SFP utreder ett samarbete med Axxell och en sammanslagning av Lilla hanken och sjöfartsutbildningen i Åbo.

Risk att utbildningen flyttar eller dras in

Lärarna poängterar att det viktigaste är att se till att Lilla hanken stannar i Åbo.

Risken med ett Axxell-samarbete är att utbildningen dras in eller flyttar till Pargas efter några år, skriver lärarna.

Lärarkåren vill också utreda ett fortsatt samarbete med yrkesinstitutet. En möjlighet är att stärka den svenskspråkiga utbildningen genom till exempel närvårdarutbildning. Nackdelen här är att bevakningen av svenskspråkiga intressen kan bli lidande.

Lärarna hoppas på svar

Lärarna vill också utreda samarbete med övriga svenskspråkiga aktörer i Åbo, det vill säga Katedralskolan och svenska Arbis.

Det som lärarna vill ha svar på är vad som kommer att hända med Lilla hanken. Vem driver frågan om handelsutbildningens framtid i Åbo och känner man till lärarkårens synpunkter?

Lilla hankens lärarkår hoppas att svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning efter mötet på onsdag kommer med ett utlåtande om den svenskspråkiga handelsutbildningens framtid.

Läs också