Hoppa till huvudinnehåll

Platt fall för skolnätsreform i Lojo

Virkby skola
Virkby skola stänger år 2017. Virkby skola Bild: YLE/Sofia Lindahl virkby skola

Det blir ingen skolnätsreform i Lojo. Det beslöt man på gårdagens fullmäktigemöte.

Det var en ytterst jämn match. Den ena sidan höll för det nya skolnätet som skulle ha inneburit att sex skolor stänger. Den andra sidan ville bevara alla skolor.

I slutändan beslöt fullmäktige ändå att Pullin koulu och Lehmijärven koulu som ligger norr om Åbo motorväg, Karstun koulu mellan Lojo och Sammatti, och Nummenkylän koulu på östra sidan av Lojoåsen fortsätter som förut.

I Virkby flyttas Rauhalan koulus femte och sjätte klass till Järnefeltin koulu och Maksjoen koulu slås ihop med Rauhalan koulu.

Den svenskspråkiga Virkby skolas verksamhet kommer att flytta in i Källhagens skola från och med år 2017.

Politisk klyfta

Diskussionen pågick i över tre timmar och det fanns både starka röster för och emot nätverket.

Lojo stadsfullmäktige
Mötet pågick i över tre timmar. Lojo stadsfullmäktige Bild: yle/Nicole Hjelt lojo stadsfullmäktige

De som röstade för, Samlingspartiet, SDP och SFP, menade att en sammanslagning av skolor är det ända sättet att spara pengar och samtidigt garantera en kvalitativ undervisning och specialundervisning.

De som röstade emot, Sannfinländarna, Centern och största delen av Vänstern, befarade att stängningen av byskolor skulle göra Lojo mindre attraktivt och på så sätt vara dödsstöten för landsbygden.

"Sannfinländarna har förbundit sig till att inte stänga några fungerande byskolor och vi står alla fast vid det."― Riikka Slunga-Poutsalo, Sannf

"Ett nytt skolnät enda lösningen"

Det rådde en ytterst laddad stämning i fullmäktigesalen och under pausen kunde man ana många sammanbitna miner bland lokalpolitikerna.

Diskussionen inleddes av Samlingspartiets Irene Äyräväinen som tog till en ganska sträng ton och sade att det verkade som att Lojopolitikerna helt glömt bort att staden är tvungen att spara.

Jari Väre från SDP hade nästa taltur. Han poängterade att han i första hand talade i rollen som ordförande i bildningsnämnden.

Väre menade att man inte längre kan skära ner på timresurser och att man skurit ner på alla resurser som kan skäras ner.

- Nämnden ser i det här skedet ett nytt skolnät som den enda lösningen. Den lösningen skulle spara pengar som kunde gå direkt till undervisningen, förklarade han.

SFP för stängning

SFP stödde också en stänging av byskolorna.

- Vi anser det viktigt att det beslut som fattas inte medför större utmaningar än nödvändigt för stadens ekonomi, sade Rolf Grandell, SFP, som ersatte Monica Lemberg under mötet.

Den främsta motiveringen för att stänga de mindre skolorna var att man då kunde sluta skära ner i timresurserna och istället flytta över mera resurser till de större skolorna.

På så sätt skulle man trygga eleverna ett ordentligt timutbud och ha tillräckliga resurser för specialundervisning.

Sannfinländarna håller för byskolorna

Sannfinländarnas Riikka Slunga-Poutsalo var först i tur med att komma med motargument mot reformen.

Hon inledde med att tacka tjänstemännen för uträkningarna, men fortsatte med att påminna om att politikernas uppgift är att representera invånarna och att Lojoborna inte understöder stängningen av skolorna.

- Sannfinländarna har förbundit sig till att inte stänga några fungerande byskolor och vi står alla fast vid det.

De små skolorna viktiga för landsbygden

Resten av bidragen till diskussionen gick i samma anda även om tonen blev hårdare och vissa till och med höjde på rösten.

Flera fick uppmaningen att hålla talturerna korta och hålla sig sakliga i sina argument.

Lojo stadsfullmäktiga
Under pausen valde vissa att diskutera, andra att sticka. Lojo stadsfullmäktiga Bild: yle/Nicole Hjelt loja stadsfullmäktige

Ett av de främsta motiven till att bevara byskolorna var att man befarade att landsbygden i Lojo inte längre är attraktiv utan skolor.

Sannfinländaren Janne Laakkonen gick så långt som att säga att stängningen av skolorna mer eller mindre kunde innebära dödsstöten för Lojos landsbygd.

Jämn kamp

Frågan delade också åsikter inom partierna.

Inom de Gröna sade Katri Piiparinen att det var en historisk stund då hon var så ense med Sannfinländarna, medan Paula Nordström från samma parti var av rakt motsatt åsikt och talade för större skolor.

Inom Vänstern så motsatte sig Gunilla Wikberg de övriga i partiets åsikt och sade att hon bara har bra erfarenheter av stora skolor.

- Man behöver större skolor för att trygga lämpliga resurser för eleverna, menade hon.

Antalet röster för och emot bevarandet av skolorna var ytterst jämnt. Skolornas öde avgjordes i samtliga fall med några få röster.

När det blev klart att fyra av skolorna räddats utbröt det ett sorl i salen då flera av deltagarna andades ut och klappade om varandra medan andra fortsatte kvällen med en bekymrad uppsyn.

Rättelse: Tidigare stod det att att Källhagens skola och Virkby skola sammanslås.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland