Hoppa till huvudinnehåll

De tolv tuffa stegen

när drickandet är ett problem
När drickandet är ett problem när drickandet är ett problem Bild: Yle/Nilla Hansson när drickandet är ett problem

Susanna började dricka som väldigt ung. Och hon slutade aldrig förrän hon blev redlöst berusad. En liten stund, då hon satt med det första eller andra glaset framför sig, var hon lycklig.

- En stund senare, när jag var aspackad och följande morgon när jag inte visste var jag var och vem jag var och vad som hade hänt, då var jag mindre lycklig.

Det blev en ond cirkel för Susanna, som egentligen heter något annat, men vill vara anonym.

- Redan före jag smakade på alkohol betedde jag mig och tänkte alkoholistiskt.

Susanna tror att det hade blivit någon annan form av beroende om inte alkoholen hade kommit in i hennes liv.

- Alkoholen är ju bara ett symptom. Tar man bort alkoholen från en alkoholist utvecklar hen ett annat beteende som är skadligt. Som att missbruka andra människor, sex , mat, motion, pengar, spel.

Så småningom gick det upp för Susanna att hon var alkoholist. Som bara lite på 20, förstod hon att hon att hon behövde hjälp.

Det är sättet att tänka som måste förändras

Enligt Susanna är det själva beteendet och tankesättet hos alkoholisten som måste förändras.

Innan Susanna blev en nykter alkoholist försökte hon bota sig själv med att motionera och äta hälsosamt. Och ibland hade hon vita veckor som sällan blev hela veckor.

- Det gick kanske 3-4 dagar och så var det färdigt igen.

Det gick inte att hantera alkoholen. Och det blev värre efter varje gång.

AA kom in i Susannas liv

När hon var 24 sökte hon sig till Anonyma Alkoholister, AA. Då var allt så illa att hon var beredd att ta emot hjälp och sluta dricka helt och hållet.

Susanna har varit nykter sedan sitt första AA-möte. Och det är nu 20 år sedan dess. Hon medger ändå att hennes liv har varit både uppåt och nerför.

- Livet blev inte en dans på rosor plötsligt. Och i synnerhet de första åren var väldigt svåra.

Att vara tvungen att hantera sitt liv på ett annorlunda sätt än tidigare och möta de saker som hon hade ställt till med.

- Att helt enkelt städa upp mitt liv och börja om från början.

Trots 20 nyktra år är det ändå bara just den här dagen som räknas

Susannas långa nykterhet har inte gett henne orsak att slå sig för bröstet. Hon är tacksam för varje dag och tar en dag i sänder.

- Jag koncentrerar mig på att vara nykter idag. Naturligtvis har jag planer för framtiden men jag tar tag i den här dagen och sköter den. Då har jag väldigt goda förutsättningar att klara morgondagen också.

Kamratstödet livsviktigt

För den som vill bli nykter från sitt alkoholproblem finns AA som en möjlighet. Det handlar om kamratstöd. Dvs stöd från andra med samma eller liknande problematik. Man träffas i slutna grupper som endast är öppna för alkoholister. Det finns 18 AA-grupper bara i Åbo.

- Vi delar vår erfarenhet, styrka och förhoppning om hur det är att leva nykter, en dag i sänder.

Man hör att Susanna har tänkt igenom de här sakerna och formulerat dem hundratals gånger.

AA-bibeln

Stora Boken
Stora Boken Stora Boken Bild: Yle/Nilla Hansson stora boken

På AA-mötena läses också alltid högt något ur ”AA-litteraturen”. Med AA-bibeln, den s.k. Stora Boken som utkom för första gången år 1939 i USA, som bas. Rörelsen har utvecklat ett program som består av 12 steg och 12 traditioner.

För Susanna blev AA genast mycket viktigt. Hon gick på möten varje kväll. Hon hade någonstans att gå och människor runt omkring sig som brydde sig. Att mötena dessutom var gratis var viktigt för Susanna som vid det laget varken hade jobb eller pengar. Allt hade gått till spriten. På dagarna slukade hon AA-litteratur och ringde till AA-kamrater som hon visste att hon kunde kontakta.

- Det viktigaste i mitt liv idag är min nykterhet. Det är alltid nummer ett. Utan nykterheten har jag ingenting.

Susannas nuvarande ”hemgrupp” i AA är Jokiryhmä. Det är en grupp som träffas i centrala Åbo, i närheten av ån, på onsdagar. Den gruppen är speciell eftersom dess möten är öppna för vem som helst som vill veta mer om AA. Av de 18 AA-grupper som träffas regelbundet är en svenskspråkig. Det är Stjärngruppen som träffas på Tempelgatan i Åbo på fredagar.

Ett nytt liv, en ny person

När Susanna tänker tillbaka på vem hon var när hon för 20 år sedan för första gången gick på AA-möte och vem hon är idag konstaterar hon att skillnaden är enorm.

- Den Susanna som klev in var ju rädd för sin egen skugga och skulle vara alla människor till lags. Jag skulle vara tyst och snäll och lida i tysthet.

Idag vågar Susanna mer. Hon vågar också säga sin åsikt.

- Men jag lyssnar också bättre och tar andra i beaktande. Andra människor är väldigt viktiga för mig idag. När jag drack var jag ganska ensam.

Inget portförbud längre

Idag har Susanna vänner. Både i och utanför AA. Hon har också hobbyer där hon träffar folk. Och till alla ställen kan hon gå idag.

´- Det är ingen som säger att: ”Nej, Susanna! Hit får du inte komma för att senast när du var här så betedde du dig dåligt!

De tolv stegen kan tas om och om igen

För Susanna är de tolv stegen en livslång process. Om man inte håller sig till AA och principerna finns risk för att man börjar dricka igen, tror hon.

- Jag hoppas att jag får dö nykter. Ingen kan följa de tolv stegen perfekt och till punkt och pricka, men jag kan alltid försöka.

AA-s steg och traditioner har utvecklats för alkoholister av andra alkoholister och rörelsen fyllde 80 år i år. Stegen ska inte tolkas som lagar eller budord. Enligt Susanna är de förslag. Och AA tar aldrig ställning, varken religiöst eller politiskt. Stegen grundar sig på religion, men programmet ska ses som andligt. Alla har rätt till sin egen ”högre makt”. Men också att inte ha någon sådan.

Det finns AA-grupper att besöka över hela världen. Det är lätt att hitta dem på nätet. Susanna har besökt grupper i många länder. Hon har också deltagit i internationella AA-sammanhang.

AA-möten överallt De tolv stegen och traditionerna

Läs också