Hoppa till huvudinnehåll

Yle Arenan blir en del av smarttelevisionernas hybridtjänster i Digitas marknät

Yle Arenan, HbbTV
Yle Arenan Yle Arenan, HbbTV hbbtv

Tjänsten är fortfarande inne i ett testskede och fungerar i Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Yle Fem samt i Yles HD-kanaler Yle TV1 HD, Yle TV2 HD och Yle Fem HD. Yle Arenans HbbTV-tjänst (Hybrid Broadcast Broadband TV) är ett pilotprojekt mellan Yle, Digita och Sofia Digital.

”Yle Arenans HbbTV-tjänst i Digitas marknät är ett experiment som sträcker sig över ett år. Vi utreder också möjligheterna att utvidga tjänsten. Ledstjärnan då det gäller utvecklingen av Yles webbtjänster är en öppen arkitektur som möjliggör den här typen av experiment. För oss är det viktigt att våra innehåll kan hittas också i nya användningsmiljöer. HbbTV-experimentet mellan Digita och Sofia Digital är ett bra exempel på hur tjänster kan skapas innovativt och på nya sätt", säger Yles utgivningsdirektör Ismo Silvo.

Yle inledde i maj ett experiment där Yle Arenans informationsgränsytor (Application Programming interface, API) öppnas upp för utvecklare och samarbetspartner. Tack vare de öppnade gränsytorna kan vem som helst göra appar till Yles innehåll. HbbTV-gränsytan möjliggör ännu inte användning av alla Arenans innehåll.

“Vi för det digitala Finland framåt. Vi vill främja innovation och skapa nya och bättre distributionsvägar och tjänster för digitalt innehåll”, sammanfattar Ismo Silvo.

”Det är fint att vi nu också kan erbjuda Yle Arenan i Digitas marksända tv. Webbinnehåll i tv-sändningar är en naturlig del av förändringen i människornas tittarbeteende. Inspelande digitalboxar och webbvideobibliotek har redan ökat tittarnas valmöjligheter, gjort utbudet mångsidigare samt ändrat hur vi tittar på tv2, säger Digitas verkställande direktör Juha-Pekka Weckström

“Internet kommer att spela en allt större roll i Digitas tv-strategi i framtiden. Som en del av marksänd tv blir Yle Arenan en fortsättning på Ruutu.fi-tjänsten som fick sin början under sommaren. Samtidigt blir Arenan del av de tjänster som berikar tittarupplevelsen på vardagsrummets stora skärm. De här tjänsterna kombinerar de bästa delarna av traditionell tv och internet”, säger Weckström.

“Det har varit en glädje att se att det finns ett brett förtroende för Sofia Digitals HbbTV-kunnande i Finland. Vi är tacksamma för att vi har fått möjlighet att vara med om att utveckla Finlands populäraste catch-up-tv-tjänst för HbbTV-apparater”, säger Sofia Digitals verkställande direktör Ari Pöyhtäri.

Digita, de finska tv-bolagen, Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik samt FiCom har kommit överens om att börja testa nya smart-tv-apparater. De tv-apparater som har en hybrid-egenskap kommer att få en Antenna Ready Smart HD-stämpel.

Webbtjänsterna finns att få i de senaste smart-tv-apparaterna

För att använda Arenan och övriga hybridtjänster krävs relativt nya smarta tv-apparater med bredbandsuppkoppling.

För att komma åt Arenans innehåll via traditionell tv klickar man med hjälp av fjärrkontrollen på en röd knapp i tv-rutan. Knappen blir synlig då man tittar på Yles kanaler och syns endast i de tv-apparater som har bredbandsuppkoppling och en aktiverad hybrid-tv-egenskap.

Instruktioner för hur du aktiverar hybridegenskapen på din smart-tv hittar du här: www.digita.fi/hybriditv
Här hittar du en lista över de mottagare som kan använda tjänsten.

HbbTV är en förkortning av Hybrid Broadcast Broadband TV. Som namnet låter förstå går tjänsten ut på att med hjälp av bredbandsuppkoppling sammanföra tv-sändningar och webb-tv på ett användartillvänt sätt. Den första versionen av tjänsten kommer att finnas tillgänglig för de tittare som har en markbunden tv med en aktiverad HbbTV-egenskap och uppkoppling till ett nätabonnemang. HbbTV är en enhetsoberoende standard som gör det möjligt för hybrid-tjänster att fungera på samma sätt på olika smart-tv-apparater oberoende av märke.

För mer information
Digita, Juha-Pekka Weckström, verkställande direktör, tel. 040 056 4754, juha-pekka.weckstrom@digita.fi
Digita, Markus Ala-Hautala, direktör, affärsverksamhet och tjänster, tel. 0400 549 023, markus.ala-hautala@digita.fi
Yle, Ismo Silvo, utgivningsdirektör, tel. 040 5051924, ismo.silvo@yle.fi

Bolaget