Hoppa till huvudinnehåll

Köttproducenter oroas inte av larmrapport

Köttproducent Anna Alm på Mörby gård i Raseborg
Köttproducenten Anna Alm anlitar slakteriet i Pemar Köttproducent Anna Alm på Mörby gård i Raseborg Bild: Yle/Monica Slotte köttproducent

Vettigt att äta kött med måtta men vanans makt är större. Det tror västnyländska aktörer som efterlyser mer nyanserad information om hälsorisker.

Lantbrukare Anna Alm på Mörby Gård i Raseborg tittar ömt ut över 25 vilande dikor.

Hon upprördes av rapporten om det våldsamma handlaget vid slakteriet i Pemar, Åboland. Hon använder sig av samma slakteri.

- Jag blev ganska chockerad när jag såg MOT:s program. Samtidigt tänkte jag att det var tillspetsat. Även om det skulle stämma att 10 procent av slakten misslyckas så är det ju fortfarande 90 procent av djurslakten som lyckas.

Chockad av slakt

Anna Alm säger att hon kanske har varit naiv då hon levt i tron att ett stort slakteri som det hon anlitar i Pemar är helt och hållet professionellt.

Hon har nu varit i kontakt med slakteriet som tar det skedda på största allvar.

- De försöker förbättra sina system och det tror jag att de gör också. Nu är man mera uppmärksam på slarv. Men det är klart, med stora djur finns det alltid risker. Tyvärr sker det misstag, det kommer man inte ifrån.

Anna Alm säger att hennes dröm vore att kunna avliva djuren hemma på gården.

Men det finns bestämmelser som gör det svårt i praktiken och att också sälja köttet.

Det finns planer på ett småskaligt slakteri i Västankvarn i Ingå som kunde betjäna lokala köttproducenter som Mörby gård i Pojo.

Slakteriet är tänkt att byggas under de närmaste åren men projektet är ännu i sin linda.

- Också om djurhälsa och produktkvalitet är i fokus så måste man hitta finansiering och bygga upp en verksamhet som är ekonomiskt lönsam. Om vi får ett sådant slakteri har jag som producent större inblick i hela processen, säger Anna Alm.

Äta kött eller inte

Larmrapporterna om att köttkonsumtion förorsakar cancer har modifierats en aning. Världshälsoorganisationen uppmanar istället till måttfull konsumtion.

Här är köttproducenten Anna Alm, en aning överranskande, helt inne på samma linje.

- Vi äter alldeles för mycket kött i västvärlden. Det gör jag själv, det är oftast en vanesak. Samtidigt tror jag inte på alternativet att vi inte alls skulle producera kött.

Anna Alm tänker inte så mycket i termer av hälsa utan ser mera till de naturresurser hon har till förfogande i produktionen. Och att gräs och klöver har sina naturliga idisslare.

Kor på Mörby gård i Raseborg
Mörby kor i Raseborg Kor på Mörby gård i Raseborg Bild: Yle/Monica Slotte köttproducent,Raseborg

- Det är klart att hälsofrågor är jätteviktiga för konsumenterna. Jag tycker att man medvetet ska välja vilket slags kött man äter och ta reda på hur det är producerat.

Ju mindre förädlat och processat kött man äter desto bättre är det, säger Anna Alm. Samtidigt är hon medveten om att människor behöver snabba alternativ. Det är också en fråga om matkultur. Finländare tycker om korv.

- Vill man leva fem år längre eller vill man njuta när man lever? Det är den frågeställningen.

Medvetet och lokalt

Jan Westman vid Westchark i Pojo i Raseborg efterlyser ett mer nyanserat förhållningssätt när det gäller diskussionen om hälsa och köttkonsumtion.

Många av hans kunder är redan kvalitetsmedvetna och noga med vad de äter. Rapporterna om hälsorisker har ändå framkallat en del diskussion över hans butiksdisk. Man har frågat om köttet och om slaktningen.

- Det är synd att det ska behöva bli en skandal innan saker och ting ändras. Att man först då medvetet söker sig i en mer ekologisk riktning och blir medveten om vad olika produkter innehåller.

Enligt Jan Westman är hans trumfkort att produkterna säljs i små butiker, inte i stora butikskedjor.

Fortsätter grilla och röka

Harri Hoffrén vid Ekenäs Rökeri tar larmrapporterna med en nypa salt och tror att hans kunder gör detsamma. Han säger att det är bra att man får fram information men tycker att medierna tenderar att blåsa upp saker och ting.

Harri Hoffrén, Ekenäs Rökeri
Harri Hoffrén tror att hälsotrender kommer och går Harri Hoffrén, Ekenäs Rökeri Bild: Yle/Monica Slotte köttgrossist,Ekenäs

- Nu talar man om produkter eller livsmedel som starkt cancerframkallande. För några år sedan fick man inte grilla korven svart, det var också cancerframkallande. Då satte finländaren bara mera senap på den.

Hoffrén litar på att finska myndigheter och livsmedelssäkerhetsverket Evira har fakta på hand och att de direktiv han fått är att lita på. Tillsatsämnena är svåra att komma ifrån när det gäller tillverkningen av livsmedel.

- Vi följer direktiven och litar på att produkterna är hälsosamma för konsumenterna.