Hoppa till huvudinnehåll

Lasertandläkare utbildas i Vasa

Jaana Sippus utbildar tandläkare i laseranvändning
Jaana Sippus utbildar tandläkare i laseranvändning Jaana Sippus utbildar tandläkare i laseranvändning jaana sippus

Finlands tandläkare utbildas i Vasa i framtidens verktyg inom tandvården. Med laser i tandvården kan patienter få en trevligare upplevelse i tandläkarstolen.

- Laser har ändrat hela mitt yrkesliv, ja nästan hela mitt liv, säger Jaana Sippus, som jobbar som tandläkare i Vasa och utbildar tandläkare i laseranvändning.

Sippus har varit verksam tandläkare i trettio år och i fem år har hon använt laser i tandvården i Vasa. Universitetsexamen inom laserhantering i tandvården avlade hon i Tyskland.

Idag undervisar hon tandläkare i laseranvändning i Vasa. Sippus och hennes syster är de enda i Finland med kompetens för att utbilda tandläkare i laserhantering.

- För tillfället går tolv tandläkare utbildningen i Vasa, säger Sippus.

Laser kan revolutionera tandvården

Sippus tror att lasern kommer att revolutionera tandvården. Borrar, smärta och blod kan snart höra till det förgångna.

- Med laser slipper man vibrationerna och det obehagliga borrljudet när man lappar ett hål och det är nästan helt smärtfritt.

Lasermaskinens puls är väldigt kort. Det rör sig om nanosekunder. Den korta pulsen innebär att patienterna inte känner smärta av lasern.

- 80 procent av de patienter som är rädda eller upplever smärta och behöver smärtlindrig klarar sig helt utan smärtlindring då man använder laser då man åtgärdar till exempel karies.

Låter som popcorn

När man borrar eller gör kirurgiska ingrepp delar man celler på mitten vilket gör att blodet börjar rinna. Med laser värmer man upp cellens vätska som utvidgas och avdunstar. På så sätt kan man ta bort cell för cell, och inget blod förekommer.

Avdunstningen sker snabbt och därför uppstår ett svagt ljud som påminner om när man poppar popcorn.

- Med laser kan man behålla frisk vävnad intakt på ett helt annat sätt än om man skulle använda borr eller kniv.

Dyra maskiner

Sippus säger att det blir vanligare med lasrar inom tandvården, men att det ännu inte har slagit igenom helt och hållet. Hon tror att det beror på att lasermaskinerna är dyra.

- Jag tror det kommer att bli mycket vanligare i framtiden när priset på maskinerna gått ner, säger Sippus.

Läs också