Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgrupp utforskar Yles framtid

Arto Satonen i Hyvinge
Arto Satonen i Hyvinge Bild: YLE/AG Karlsson arto satonen

Medlemmarna i den parlamentariska arbetsgrupp som utforskar Yles framtid har utsetts, skriver Kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande (2.11). Riksdagsledamot och ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp Arto Satonen valdes till arbetsgruppens ordförande 22.10.

Medlemmarna i arbetsgruppen är:
riksdagsledamot Sirkka-Liisa Anttila (C)
riksdagsledamot Tuomo Puumala (C)
riksdagsledamot Eero Lehti (Saml)
riksdagsledamot Ritva Elomaa (Sannf)
riksdagsledamot Teuvo Hakkarainen (Sannf)
riksdagsledamot Eero Heinäluoma (SDP)
riksdagsledamot Krista Kiuru (SDP)
riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna)
riksdagsledamot Matti Semi (VF)
riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP)
riksdagsledamot Peter Östman (KD)

Kommunikationsminister Anne Berner kommer enligt särskild överenskommelse att medverka i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen har i uppdrag att bedöma omfattningen av Yles public service-verksamhet, hur den ska genomföras och i vilken utsträckning den ska finansieras. Gruppen ska också ta ställning till hur riksdagens ägarstyrning av Yles ska ordnas. Mandatperioden löper från 30.10.2015 till 31.5.2016.

Läs också Kommunikationsministeriet 2.11: Arbetsgrupp utforskar Rundradions framtid