Hoppa till huvudinnehåll

Lika många flyktingar i oktober som under hela 2014

Flyktingar försöker simma i säkerhet från sjunkande båt.
Flyktingar försöker simma i säkerhet från sjunkande båt. Bild: EPA Opielok Offshore Carriers triton

Över 218 000 flyktingar kom till Europa över Medelhavet i oktober månad, visar siffror från FN:s flyktingorgan UNHCR.

Det är ungefär lika många flyktingar som kom över Medelhavet under hela år 2014 sammanlagt.

Samtidigt är det också det största antalet flyktingar som har kommit under en enskild månad.

Sammanlagt har 744 000 flyktingar kommit över Medelhavet till Europa i år.

Majoriteten av dem, över 600 000, har kommit till Grekland. I oktober anlände omkring 210 000 flyktingar till Grekland.

Fortsätter att öka trots vädret

Flyktingströmmarna över Medelhavet har tidigare år avtagit under hösten i takt med att vädret har blivit kallare och blåsigare. I år är trenden den motsatta.

I augusti kom det 131 000 flyktingar, i september 173 000 och i oktober rekordantalet 218 394 enligt FN. År 2014 kom det 23 000 flyktingar i oktober månad.

En orsak till att flyktingarna fortsätter trotsa vågorna tros vara att de är rädda för att Europa ska börja stänga sina gränser.

Det ökande antalet flyktingar som gör den farliga resan har samtidigt lett till att antalet drunknade stiger i höjden.

I år har över 3 440 personer drunknat eller försvunnit på Medelhavet. Största delen av dem har drunknat på väg till Italien, eftersom sjövägen dit är längre och farligare.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes