Hoppa till huvudinnehåll

Pajunens inkomster steg med över 10 000 euro

Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen
Tack vare sidoinkomster höjde Jussi Pajunen sin inkomst med 13 000 euro från 2013 till 2014. Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen Bild: Mika Kanerva jussi pajunen

Stadsdirektören i Helsingfors, Jussi Pajunen, tjänade mer i fjol än året innan. Pajunens förvärvsinkomst steg från 201 000 euro till 214 000 euro. Det här visar sammanställningen över vad ledande tjänstemän och politiker i huvudstadsregionen tjänade i fjol.

- Orsaken till att mina inkomster steg är främst mötesarvodet som jag har fått när jag sitter med i styrelsen för Helsingfors universitet. Jag blev medlem i styrelsen i fjol, säger Pajunen.

Jag ser det inte som omöjligt att sänka min lön.― Jussi Pajunen, stadsdirektör i Helsingfors

Du föreslår i ditt budgetförslag att Helsingfors stad borde spara inom utbildningen nästa år. Vad tycker du om att spara genom att sänka din lön?

- Det är en bra fråga. Jag ser det inte som omöjligt. Jag har funderat på saken men jag har inte gjort någonting konkret, säger Pajunen.

Sidoinkomster höjer lönen

Pajunen har en månadslön på omkring 15 000 euro, men tjänar också på arvoden han får genom att sitta med i styrelser och förvaltningsråd. Förutom i styrelsen för Helsingfors universitet är han medlem i styrelsen för Stiftelsen Finlands Mässa och i förvaltningsrådet för Stiftelsen Arcada.

Pajunens årslön är bäst av stadsdirektörernas i huvudstadsregionen. Också Vandas stadsdirektör Kari Nenonen tjänade i fjol över 200 000 euro. Hans inkomster steg med 7 000 från 2013 till 2014.

Nenonens årsinkomst består heller inte enbart av den lön han får som stadsdirektör. Han är medlem i delegationen för banken Nordea och vice ordförande i pensionsbolaget Kevas styrelse.

Stadsstyrelseordförande tjänar över 200 000 euro

Av biträdande stadsdirektörer och sektordirektörer tjänade bildningsdirektören i Esbo, Sampo Suihko, bäst i fjol. Flera av dem som nu har de här posterna tillträdde först i år, vilket också framkommer i tabellen nedan. Den årsinkomst som syns i tabellen är alltså inte inkomsten som biträdande stadsdirektör. Det här betyder att till exempel Anni Sinnemäki i Helsingfors och Jaakko Niinistö i Vanda i och med det nya jobbet får ett rejält lönelyft.

När det gäller ordförande för stads- eller kommunstyrelsen tjänar Grankullas stadsstyrelseordförande Finn Berg (SFP) bäst. Han har en årsinkomst på över 250 000 euro. Nyvalda ordförande för stadsstyrelsen i Esbo, Markus Torkki (Saml) tjänade i fjol 233 871 euro. De här inkomsterna kommer ändå inte från deras kommunala uppdrag.

Här är hela listan!

Esbo

Titel
Namn
Förvärvs­inkomster
Kapital­inkomster
Totala inkomster
Stadsdirektör Jukka Mäkelä 194 361 0 194 361
Sektordirektör Olli Isotalo (tillträdde i år) 106 787 0 106 787
Sektordirektör Juha Metso 152 838 0 152 838
Sektordirektör Sampo Suihko 172 651 20 327 192 978
Sektordirektör Mauri Suuperko 128 082 15 783 143 865

Politiker:

Titel
Namn
Förvärvs­inkomster
Kapital­inkomster
Totala inkomster
Stadsstyrelsens ordf. Markus Torkki 233 871 0 233 871
Fullmäktiges ordf. Jyrki Kasvi 77 460 0 77 460

Grankulla

Titel
Namn
Förvärvs­inkomster
Kapital­inkomster
Totala inkomster
Stadsdirektör Torsten Widén 127 871 4 086 131 957

Politiker:

Titel
Namn
Förvärvs­inkomster
Kapital­inkomster
Totala inkomster
Stadsstyrelsens ordf. Finn Berg 253 502 18 704 272 206
Fullmäktiges ordf. Veronica Rehn-Kivi 87 975 169 88 144

Helsingfors

Titel
Namn
Förvärvs­inkomster
Kapital­inkomster
Totala inkomster
Stadsdirektör Jussi Pajunen 214 266 16 287 230 553
Bitr. stadsdir. Pekka Sauri 158 186 0 158 186
Bitr. stadsdir. Anni Sinnemäki (tillträdde i år) 96 108 2 189 98 297
Bitr. stadsdir. Ritva Viljanen 164 915 11 350 176 265
Bitr. stadsdir. Laura Räty 146 608 0 146 608

Politiker:

Titel
Namn
Förvärvs­inkomster
Kapital­inkomster
Totala inkomster
Stadsstyrelsens ordf. Tatu Rauhamäki 141 624 1 730 143 354
Fullmäktiges ordf. Mari Puoskari 143 256 0 143 256

Kyrkslätt

Titel
Namn
Förvärvs­inkomster
Kapital­inkomster
Totala inkomster
Kommundirektör Tarmo Aarnio 125 913 0 125 913

Politiker:

Titel
Namn
Förvärvs­inkomster
Kapital­inkomster
Totala inkomster
Kommunstyrelsens ordf. Raija Vahasalo 101 426 248 101 674
Fullmäktiges ordf. Ulf Kjerin 39 481 3 091 42 572

Vanda

Titel
Namn
Förvärvs­inkomster
Kapital­inkomster
Totala inkomster
Stadsdirektör Kari Nenonen 203 800 0 203 800
Bitr. stadsdir. Martti Lipponen 162 252 875 163 127
Bitr. stadsdir. Jukka T. Salminen 154 203 0 154 203
Bitr. stadsdir. Hannu Penttilä (tillträdde i år) 167 135 476 167 611
Bitr. stadsdir. Elina Lehto-Häggroth 155 044 0 155 044
Bitr. stadsdir. Jaakko Niinistö (tillträdde i år) 67 726 0 67 726

Politiker:

Titel
Namn
Förvärvs­inkomster
Kapital­inkomster
Totala inkomster
Stadsstyrelsens ordf. Tapani Mäkinen 117 535 0 117 535
Fullmäktiges ordf. Antti Lindtman 117 724 2 577 120 301

Läs också