Hoppa till huvudinnehåll

Undersökningen om Eivors bogvisir läggs ner

Eivor i Jurmo hamn
Olycksutredningscentralen beslöt att inleda en undersökning för att utreda hurudan fara öppnandet av bogvisiret förorsakade för fartyget. Eivor i Jurmo hamn Bild: Yle/Linus Hoffman förbindelsebåten eivor

Olycksutredningscentralen har lagt ner undersökningen om förbindelsefartyget Eivors bogvisir.

Bogvisiret öppnades mitt under resan från Utö till Jurmo den 20 maj, fastän det borde vara stängt under färden. Visiret öppnades för att man skulle länsa vattnet som samlats mellan visiret och bogporten.

Förbindelsebåten Eivor
Förbindelsebåten Eivor Bild: YleLinus Hoffman förbindelsebåten eivor

Olycksutredningscentralen beslöt i juni att inleda en undersökning för att utreda hurudan fara öppnandet av bogvisiret förorsakade för fartyget och dess passagerare samt att utfärda rekommendationer för att förbättra den allmänna säkerheten.

Utredningsgruppen klargjorde händelseförloppet, hörde berörda personer, samlade in material rörande rederiets säkerhetsledningssystem samt material som berör fartygsklassen. Dessutom lät man Aaltouniversitetets professor i marinteknik göra en utredning över den belastning som bogpartiets konstruktioner utsattes för.

Man fastslår att det rådde klart väder och vinden var syd-sydvästlig 5-7 m/s. Våghöjden var cirka 0,2 - 0,6 meter.

M/S Eivors bogkonstruktion har ett bogvisir som öppnats uppåt, samt innanför det en vädertät bogport. Under de rådande omständigheterna var hållbarheten för bogportens konstruktioner ungefär tiofaldig i förhållande till den belastning som förorsakades av vattenmassan.

Enligt lagen bör Olycksutredningscentralen undersöka mycket allvarliga sjötrafikolyckor. Centralen kan också undersöka andra olyckor och tillbud.

Olycksutredningscentralen konstaterar att öppnande av ett bogvisir då fartyget är under gång ökar risken för att en farosituation uppkommer. Den ifrågavarande händelsen motsvarade dock inte ett sådant tillbud som avses i 2 § av säkerhetsutredningslagen. Av den orsaken besluter Olycksutredningscentralen att avsluta undersökningen.

Här är kan du läsa rapporten.