Hoppa till huvudinnehåll

Yles framtid utreds

YLE i Helsingfors.
YLE i Helsingfors. Bild: YLE/Rolf Granqvist yle-tornet

Kommunikationsministeriet har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för att se över Rundradion Ab:s uppgift och finansiering.

Arbetsgruppen ska bland annat bedöma omfattningen av Yles allmännyttiga verksamhet och i vilken utsträckning den ska finansieras. Gruppen ska också ta ställning till hur riksdagens ägarstyrning av Yle ska fungera.

Arbetsgruppen ska dessutom utvärdera Yles ställning och betydelse på den finska mediemarknaden samt granska Yles betydelse med tanke på demokratin, yttrandefriheten och en mångsidig och oberoende kommunikation.

Ordförande för arbetsgruppen är Arto Satonen, riksdagsledamot och ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp.

De andra medlemmarna i arbetsgruppen är:

Riksdagsledamot Sirkka-Liisa Anttila (C)
Riksdagsledamot Tuomo Puumala (C)
Riksdagsledamot Eero Lehti (Saml)
Riksdagsledamot Ritva Elomaa (Sannf)
Riksdagsledamot Teuvo Hakkarainen (Sannf)
Riksdagsledamot Eero Heinäluoma (SDP)
Riksdagsledamot Krista Kiuru (SDP)
Riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna)
Riksdagsledamot Matti Semi (VF)
Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP)
Riksdagsledamot Peter Östman (KD)

Kommunikationsminister Anne Berner medverkar i arbetsgruppen enligt en skild överenskommelse.

Utredningen av Yles framtid är en del av regeringsprogrammet.