Hoppa till huvudinnehåll

Expert: Aktielag resulterar i korruption och penningtvätt

Finansministeriet får kritik för onödig brådska med ett kontroversiellt lagförslag som gör det möjligt att mörka inhemska aktieinnehav. Tidigare har polisen starkt kritiserat lagförslaget, nu slår också aktiespararna larm.

Det handlar alltså om finansministeriets förslag till en ny lagstiftning för förvaltande av inhemska aktieinnehav.

I Finland tillämpas i dagens läge ett system med "direkt ägande" där varje aktieägare har ett eget värdeandelskonto under eget namn. Det har gjort det lättare för myndigheter att utreda ägoförhållandena i inhemska börsbolag.

Lagförslaget har varit på remiss, det gavs bara en vecka tid för olika instanser att uttala sig om lagförslaget. Den korta remisstiden har väckt väldigt mycket kritik.

Centralkriminalen och skattemyndigheterna har förhållit sig ytterst skeptiskt till förslaget, nu får de flankstöd också av aktiespararna.

Kim Lindström har lång erfarenhet som aktiesparare och placeringsrådgivare. Lindström ifrågasätter om finansminister Alexander Stubb egentligen vet vad det handlar om.

Finansbranschens centralförbund har drivit aktivt på frågan i åratal. Finansbranschen hävdar att kraven på öppenhet är tryggade i lagförslaget. Enligt Kim Lindström handlar finansbranschens intresse snarare om att värna om bankernas intresse.

- Bankerna hoppas kunna förtjäna pengar på att upprätthålla register över aktieägandet. Det är därför de driver så hårt på den här lagstiftningen.

Kim Lindström är förvånad över att finansministeriets tjänstemän går i finansbranschens ledband.

- Dessutom kännetecknas lagberedningen av halvsanningar och vissa viktiga fakta har helt och hållet utelämnats.

Enligt finansministeriets planer ska den nya lagstiftningen träda i kraft från och med den 1 januari 2016. Tidtabellen förefaller rätt optimistisk inte minst med tanke på att till exempel rättsväsendet med all önskvärd tydlighet spjärnar emot.

Därför blir det också intressant att se hur justitieminister Jari Lindström (Sannf) ska förhålla sig. Sannfinländarna har här en chans att profilera sig, en annan fråga är om de tar vara på tillfället.

Läs också