Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsväsendet vill inte betala hyra för Sirkkalas Kärnhus

Kärnhuset i Sirkkala skola.
Problemen i Sirkkala skolas Kärnhus har blivit en långdans som bildningsväsendet inte vill betala för. Kärnhuset i Sirkkala skola. Bild: Yle/Peter Petrelius kärnhuset

Åbo stads arbetsgrupp för inomhusluft rekommenderar att Sirkkala skolas så kallade Kärnhus inte längre ska användas.

Tidigare i höst uppdagades det att inomhusluften i Kärnhuset inte håller måttet trots att utrymmena nyligen har renoverats. Sirkkalas skolas rektor har vidtagit åtgärder och har flyttat eleverna till andra utrymmen i skolan.

Utrymmena i Sirkkala skola är i nuläget inte tillräckliga och stadens tjänstemän föreslår för bildningsnämnden att man inte längre betalar hyra för Kärnhuset tills problemen är åtgärdade.

Förutsättningen är också att staden utreder situationen grundligt och kan presentera en fungerande lösning senast i augusti 2016. Bildningsnämnden behandlar frågan på sitt möte i dag, onsdag.

Sirkkalaföräldrar kritiska till stadens agerande

Läs också