Hoppa till huvudinnehåll

Borgå satsar stort i centrum

Hus i Borgå
Valtimohuset. Hus i Borgå Bild: Mikael Crawford fish-eye

Det går inte att bygga en underjordisk parkeringsplats på Krämaretorget i Borgå, men många av stadens centrumfastigheter kan få ett lyft. Stadsutvecklingsnämnden diskuterade centrumplaner i tisdags.

Nu börjar det hända i stadskärnan i Borgå. Stadsutvecklingsnämnden behandlade planerna för fastigheter och tomter i centrum på sitt möte i tisdags.

Borgå kommer bland annat att fortsätta med detaljplanen för stadshusets tomt.

Det ska byggas en ny fastighet på tomten, med rum för stadens kontorslokaler samt affärsverksamhet och bostäder i de övre våningarna.

Träbyggnaden som finns på Biskopsgatan 15 ska flyttas till järnvägsstationens område. Det är ännu oklart exakt var byggnaden ska placeras.

Ny boendeparkering på Linnankoskigatan?

Detaljplanen för tomten på Lundagatan där hälsovårdscentralen finns ska också ändras. Byggnaderna ska användas till annat ändamål än vad de används till nu. Dessutom ska det byggas tätare i kvarteret.

För trähuskvarteren längs Linnankoskigatan ska man göra en detaljplan där man också undersöker skyddet av byggnaderna, framtida kompletterande byggande och bilplatser.

Möjligheter till boendeparkering på Linnankoskigatan undersöks också.

Många förändringar runt Krämaretorget

Krämaretorget i Borgå, uppgrävt.
Parkeringsplatsen på Krämaretorget är uppgrävd just nu. Krämaretorget i Borgå, uppgrävt. Bild: Yle/Jonas Blomqvist krämaretorget i borgå
En del av tomten som ligger bakom Valtimohuset ska säljas, och en ny byggnad ska resas på området. Detaljplanen för Valtimohuset kan ses över, men det går också att bevilja ett undantagslov.

Kommungårdens detaljplan ska ses över så att man kan avgöra hur byggnaderna på området kan skyddas på bästa sätt. Främst ska huset användas för affärsverksamhet, men kontor och bostäder kan också komma på fråga.

Krämaretorgets detaljplan ska staden inte rucka på, eftersom det inte går att bygga en underjordisk parkeringsanläggning.

För att kioskbyggnaden på torget ska kunna ersättas så kan man i stället vid behov utvidga byggnadsytan.

Sist men inte minst blir det förändringar för Strömborgska skolans tomt. I byggnaderna ska det finnas kontors- och servicelokaler i stället för en skola i framtiden.

Stadsutvecklingsnämnden behandlade planerna för fastigheterna i centrum på sitt möte i måndags.

Läs också