Hoppa till huvudinnehåll

Över 2000 personer på sjöförsvarsövning i Skärgårdshavet

Finländska marinens U-700 "JEHU" (Watercat M18 AMC)
Finländska marinens U-700 "JEHU" (Watercat M18 AMC). Finländska marinens U-700 "JEHU" (Watercat M18 AMC) Bild: Yle/Robin Lindberg finska marinen

På onsdagen inleddes sjöförsvarsövningen MEPU15 i Skärgårdshavet. Över 2100 personer, alla fartygsklasser och marinens kust- och specialförband deltar i övningen, som pågår i en vecka.

Man kan följa med övningen via Marinens sidor både på Facebook och twitter med hashtaggen #mepu2015

MEPU15 är marinens huvudövning i år och samtidigt årets viktigaste övning i operativ ledning. Övningen består av två delar som genomförs under tiden 4-12.11.2015. I övningen deltar trupper från marinens alla truppförband samt reservister.

På marinens huvudövning testas och utvecklas ledningsverksamheten.

Målsättningen för övningen MEPU15, som arrangeras i enlighet med marinens årsplan, är att granska och testa huruvida truppernas kunnande motsvarar uppgifterna i de uppdaterade planerna samt huruvida trupperna klarar av de uppgifter som de har under undantagsförhållanden.

Under övningen utvecklas också ledningsverksamheten mellan staberna genom testning av den nya ledningsstrukturen och de nya direktiven.

Övningens första vecka är ett delövningsskede under vilket de deltagande trupperna övar stridstekniska färdigheter. Under det första skedet genomför trupperna även delövningar enligt sina egna utbildningsmålsättningar. Under den andra övningsveckan, under det operativa skedet, betonas övningstruppernas förmåga till samverkan med andra enheter och att deras beredskap att reagera på givna övningsuppdrag ligger på en hög nivå.

I övningen deltar fartyg från marinens samtliga fartygsklasser samt marinens kust- och specialförband. Övningstruppernas styrka uppgår till ca 2100 personer, av vilka ca 1050 är beväringar, 850 anställda och 200 reservister.

Sjöförsvarsövningen leds av kommendören för marinen, konteramiral Kari Takanen.

Läs också