Hoppa till huvudinnehåll

Finno kan få konstgjord ö

Esbo stads bild från 2015
Hamnen ska få en ö. Esbo stads bild från 2015 Bild: Lentokuva Vallas Oy finno hamn

Nu kan Esbo få en egen Burj al Arab i Finno. Likheterna med Dubai är att en konstgjord ö ska byggas utanför Finno båthamn, men där tar sedan likheterna med oljestaten slut.

Esbo stad vill bygga ett nytt bostadsområde på det område som frigörs när Finno avloppsreningsverk stänger. Staden ska använda de jordmassor som blir över från bygget av Västmetron som utfyllnadsmark.

Enligt projektchef Kimmo Leivo på Esbo stad kan förarbetena, det vill säga byggandet av själva holmen, kanske påbörjas redan 2016. De första husen kan börja byggas tidigast år 2019.

- Tanken är att vi ska kunna rädda de stenmassor som blir över från metrobygget. En kilometer från hamnen schaktas mark som det skulle vara förnuftigt att genast använda för att bygga en holme. Den konstgjorda ön kunde sedan medan resten av området byggs ut tillfälligt användas som förråd, för tillfällig industriverksamhet eller till exempel båtförvaring, säger Kimmo Leivo som är projektchef med ansvar för utvecklingen av sydvästra Esbo.

Den nya holmen ska betala sig tillbaka genom att staden hyr ut tomter och får in fastighetsskatt från området.

- För att Finno ska bli ett eftertraktat område behövs det ett gemensamt havsvardagsrum för alla. De förväntningar på vinst från Finno som finns förverkligas med de nuvarande planerna. Investeringen i metron ska betala sig tillbaka.

- Men om man minskar på mängden havsområde som fylls ut så lyckas inte den här ekonomiska ekvationen, säger Kimmo Leivo.

Förslaget till delgeneralplan för Finno är till påseende fram till 1.12.

På torsdag 5.11. klockan 17.30 ordnas en invånarkväll i Esbo centrum där förslaget till delgeneralplan presenteras.