Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors ska samarbeta med läkemedelsbranschen

Läkemedelsproduktion i en fabrik
Patienter kan genom samarbetet få gratis vård och läkemedel för folksjukdomar som diabetes, astma och osteoporos. Läkemedelsproduktion i en fabrik Bild: Yle/Mika Kanerva läkemedel

Hälsocentraler och patienter får gratis läkemedel och vård - i gengäld får läkemedelsbranschen tillgång till forskningsunderlag på 400 000 patienter.

Hittills har folksjukdomsforskning på bred front gjorts bara vid universitetssjukhus. Nu ska Helsingfors stads hälsovårdscentraler involveras i forskningen genom ett nytt samarbete mellan staden och läkemedelsbranschen.

Biträdande stadsdirektör Laura Räty, själv läkare, skriver i sin blogg att den främsta orsaken till det nya samarbetet är patienten själv.

social- och hälsovårdsminister Lauri Räty
Biträdande stadsdirektör Laura Räty. social- och hälsovårdsminister Lauri Räty Bild: Yle laura räty

Räty ser samarbetet som ett sätt att ge patienterna nya möjligheter både när det gäller vård och medicin.

- En läkare vid en av Helsingfors hälsovårdscentraler kan som en del av sitt eget arbete också göra forskningsarbete. Genom att delta i forskningsverksamheten kan läkaren ge patienterna nya former av vård så fort som möjligt.

Diabetes, astma och osteoporos

Läkemedelsbranschen ska betala för undersökningsutgifterna och forskarnas lön i den vanliga hälsovården. De patienter som går med i forskningen får gratis läkemedel och vård.

Typiska sjukdomar som forskningen inom offentlig hälsovård kan rikta sig in på är folksjukdomar som diabetes, astma och osteoporos.

Helsingfors är ute efter en del av miljarderna

I dag använder läkemedelsbranschen ungefär 70 miljoner euro för forskning i Finland.

Helsingfors 25 hälsovårdscentraler har 400 000 besökare årligen. Det är en stor mängd människor eller potentiellt forskningsunderlag.

Och det är stora mängder pengar i rörelse. I dag använder läkemedelsbranschen ungefär 70 miljoner euro för forskning i Finland. Hur stor Helsingfors andel skulle vara sägs inte ännu. I hela Europa rör sig läkemedelsbranschens investeringar i forskning kring 30 miljarder euro årligen.

"Ingen tvingas vara med"

Forskningen ska inte trugas på någon.― Mia Bengtström, läkemedelsbranschens intresseorganisation

Hos läkemedelsbranschens intresseorganisation Lääketeollisuus ry försäkrar man att det är frivilligt att vara med - även om det kan vara väldigt lockande för till exempel en pensionär med låga inkomster att få mediciner gratis.

- Forskningen ska inte trugas på någon, säger Mia Bengtström, sakkunnig på intresseorganisationen.

Outi Pukkila / Yle Helsinki

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen