Hoppa till huvudinnehåll

Kaskö behöver svenskspråkig skolpsykolog

Temadag i Kyrkslätt gymnasium.
Arkivbild. Temadag i Kyrkslätt gymnasium. Bild: Yle/Victoria Wirén kyrkslätt gymnasium

Det är brist på psykologer i Sydösterbotten, speciellt på ungdomssidan. Närpes är den enda kommunen som har en skolpsykolog.

I Malax och Korsnäs finns en ungdomspsykolog som har hand om alla i åldrarna noll till 21 år, även skolungdomar. Kaskö och Kristinestad hoppas att K5 kunde inrätta en gemensam skolpsykologtjänst.

Kaskö är i behov av en svenskspråkig skolpsykolog, säger Kaskös grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks.

Stöder elever med specielbehov

En skolpsykologs uppgift är att hjälpa elever som är i behov av stöd i inlärningen och motivationen.

Kaskös skolelever har tillgång till en vanlig psykolog genom K5-samarbetet, men i och med att K5 inte har anlitat en skolpsykolog tvingas man hitta en skolpsykolog på annat håll, säger Krooks.

- Kommunens finska skolelever har tillgång till skolpsykolog från ett privatföretag, säger Krooks.

Skolpsykolog inom K5

Krooks hoppas att man genom K5-samarbetet tillsammans med de övriga kommunerna ska kunna ordna en gemensam skolpsykolog.

- Om vi inte får tillgång till en skolpsykolog genom K5-samarbetet måste vi vända oss till den privata sektorn, säger Krooks.

Inte heller Kristinestad har någon skolpsykolog, men där finns intresse av att haka på Kaskös initiativ med en gemensam skolpsykolog inom K5.

Närpes har en skolpsykologtjänst, men ingen tjänsteinnehavare just nu. En skolpsykolog behövs då den tidigare tjänsteinnehavaren sade upp sig. Bildningschef Åsa Snickars hoppas att Närpes stad ska kunna anställa en ny från och med början av nästa år.

Skolpsykologen i Närpes har hand om cirka 1000 elever inom den grundläggande utbildningen i Närpes. Därutöver även gymnasiet.

Specialläraren gör egna tester

Åsa Snickars säger att det förvisso kunde finnas fler, men i och med att den första bedömningen av elever med svårigheter görs av en speciallärare, kan de snabbt fånga upp eleverna och ge dem den hjälp de behöver.

Specialläraren gör egna tester, som följs upp av skolpsykologen, som tack vare förarbetet får en god inblick i situationen och snabbare kan göra en bedömning.

Psykologen handleder också både föräldrar och lärare för att stöda elever med särskilda behov.

- Det är en fördel att det första steget i utredningen sker tillsammans med specialläraren på skolan. Då är miljön trygg för eleven, säger Åsa Snickars.

Att inrätta en gemensam skolpsykologtjänst inom K5 ställer sig Åsa Snickars tveksam till. En person kan inte ha hand om allt för många elever. Om systemet ändras måste det i så fall bli fråga om flera tjänster. Det bästa är nog att kommunen har en egen.

Inte heller i Malax-Korsnäs ser man någon orsak att inrätta en gemensam tjänst för K5. Men ett skilt ställningstagande måste naturligtvis göras om ett behov verkligen uppstår.

I dag är det Malax-Korsnäs ungdomspsykolog som samtidigt fungerar som skolpsykolog för Malax och Korsnäs.

Totalt har psykologen i Malax-Korsnäs 890 elever. Akuta ärenden prioriteras. Telefontid kan man få samma dag, besök hos psykologen kan ordnas inom en vecka i akuta fall. Är det mindre brådskande ärenden kan man få tid till psykologen inom några veckor.

Skolpsykologen är i nära samarbete med skolkuratorn. Det är vanligen kuratorn som träffar eleven först.

Specialklasser

Psykolog Helena Lundman-Evars har lagt märke till att behovet av skolpsykologer finns, inte minst sedan man för några år sedan slopade specialklasserna och i stället strävade till att integrera barn med särskilda behov i vanlig klass.

- Nu frågar man igen efter specialklasser, då barn med specialbehov inte kan koncentrera sig i en vanlig klass, säger Lundman-Evars.

Bland annat Kantakaupungin koulus direktion i Kristinesstad har påtalat behovet av en specialklass på skolan.

I Karleby har situationen rett upp sig efter att de för några år sedan hade endast en skolpsykolog på 5000 elever. I dag har de 3 skolpsykologer, varav 1 är svenskspråkig. Dessutom har Karleby nio skolkuratorer, varav två är svenska.

- Om det blir knepigt har vi också möjlighet att köpa psykologtjänster från sjukhuset, säger svenska bildningsdirektören Per-Olof Nyström.

Nyström är nöjd med läget i dag.

- Det är bra ställt i Karleby nu.

Han säger att de i Karleby även uppfyller sjudagarskravet, enligt den nya elevvårdslagen som trädde i kraft i fjol. Enligt lagen får väntetiden för samtal med en skolpsykolog inte vara längre än sju dagar.