Hoppa till huvudinnehåll

Pest eller kolera för hälsovården i Kimitoön

Läkare i vit rock.
Läkare i vit rock. Bild: Yle/Laura Pohjavirta sjukhus

Det finns planer på att Åbolands sjukhus skulle slås ihop med ÅUCS, eller att Åbolands sjukhus skulle sköta bashälsovården på svenska för hela regionen.

Carola Antskog (Fri samverkan) föreslår att Kimitoöns kommun försöker få till stånd ett pilotprojekt som skulle gå ut på att Åbolands sjukhus tar över administrationen av bashälsovården i kommunen.

- Det här skulle stärka Åbolands sjukhus roll samt bidra till att sjukvården på Kimitoön fick en kompetent ledning, säger Antskog.

Carola Antskog är själv för tillfället är intagen på Åbo universitetscentralsjukhus, men följer aktivt med debatten om Åbolands sjukhus. Hon har också tidigare förespråkat en liknande modell för sjukhuset.

"Skynda långsamt"

Niklas Guseff (SFP), som är ordförande för omsorgsnämnden i Kimitoön, poängterar att planerna är i ett väldigt tidigt skede, och han anser att man borde skynda långsamt med planerna och först se vad social- och hälsovårdsreformen för med sig.

- Men om primärvården i framtiden kommer att skötas av sjukvårdsdistriktet, säger Guseff, så ser jag det som en bra modell att Åbolands sjukhus administrerar den.

Guseff konstaterar att Kimitoön och Pargas, enligt de nuvarande planerna för vårdreformen, ändå inte själva kommer att kunna styra sin primärhälsovård.

- Det är som att välja mellan pest och kolera, jämför Guseff. Jag tror att Åbolands sjukhus har en bättre uppfattning om de särbehov som de åboländska kommunerna har.

För att garantera hälso- och sjukvård på svenska kunde man därför stärka Åbolands sjukhus roll och därmed bevara sjukhuset. Då är också själva sjukhusbyggnaden på Kaskisgatan viktig.

- För om Åbolands sjukhus blir en fysisk del av det stora centralsjukhuset (ÅUCS) är jag rädd att det så småningom kommer att försvinna in i den organisationen, säger Guseff.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland