Hoppa till huvudinnehåll

Wideroos kritisk till planerna för Åbolands sjukhus

Bild: Yle/Johanna Ventus åbolands sjukhus

- Nu gäller det att inte göra något förhastat beslut innan man ser vad vårdreformen för med sig. Det säger Ulla-Maj Wideroos (SFP) angående planerna för Åbolands sjukhus.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vill skapa ett enda sjukhus inom Egentliga Finland, och då skulle Åbolands sjukhus införlivas med ÅUCS. Ett annat förslag som framförts är att Åbolands sjukhus i framtiden skulle sköta om bashälsovården på svenska för hela regionen och specialsjukvård på grundnivå. Men Wideroos är kritisk till båda förslagen.

Wideroos är ordförande för den svenska reformgruppen som utreder de svenska frågorna inom social- och hälsovårdsreformen. Hon konstaterar att många kommuner nu håller på och bolagiserar, privatiserar och hittar på lösningar för att man tror att man måste fatta beslut innan vårdreformen kommer, men det anser hon är en felbedömning av kommunerna.

- Man borde vänta och se vad som kommer uppifrån, och med vilka kort man ska spela sedan.

"De åboländska kommunerna borde klart säga ifrån"

I dag (på torsdagen) väntas regeringen ge ett förslag på hur social- och hälsovårdsreformen ska gå vidare, och på hur många vårdområden Finland ska ha, men Wideroos tror inte det förslaget innehåller några skrivningar för svenskan.

- Det måste vi jobba på själva. Under utlåtanderundan som nu kommer har vi finlandssvenskar tid att formulera oss.

Ulla-Maj Wideroos
Ulla-Maj Wideroos. Ulla-Maj Wideroos Bild: Yle/Linus Hoffman ulla-maj wideroos

Enligt Wideroos är vård på svenska en av de viktigaste delarna av reformen. Och då räcker det inte med grundlagen och språklagen, utan det måste finnas garantier inskrivna i den nya social- och hälsovårdslagen.

- De åboländska kommunerna borde klart säga ifrån, att här kommer att krävas speciallösningar i den här reformen för att man ska kunna få vård på modersmålet i framtiden.

Wideroos påminner om att det redan i den förra versionen av social- och hälsovårdsreformen fanns speciella skrivningar om modersmålet. Den svenska arbetsgruppen har meddelat familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) att man är redo att hjälpa till för att formulera lagen rätt.

Dessutom ska regeringens förslag på utlåtanderunda, och den tar minst tio veckor.

- Därför tycker jag att de finlandssvenska kommunerna inte ska dra förhastade slutsatser förrän vi har det klart.

Svårt att dela upp patienterna

Ulla-Maj Wideroos tror också det blir svårt att förverkliga idén att Åbolands sjukhus skulle sköta bashälsovården för Kimitoön, Pargas och de svenskspråkiga i Åbo, eftersom kommunerna har både svensk- och finskspråkiga invånare. Tanken att ha skilda producenter och skild förvaltning för svensk- och finskspråkiga, den har diskuterats också i Österbotten.

- Vi har sett att det blir oerhört byråkratiskt och svårt att dela upp patienterna. Det handlar om vårdpersonalens kunskap, att de har tillräckliga språkkunskaper för att kunna ge den vård som behövs. Dessutom ska man inte behöva dela upp patienterna i svensk- och finskspråkiga i olika rum.

Det är mycket som ännu är osäkert. Problemet är att det inte funnits någon färdig modell för social- och hälsovårdsreformen. För att kunna garantera att det svenska inte glöms bort, borde det finnas en modell först, och den har kommunerna och den svenska reformgruppen länge väntat på att regeringen ska presentera.

- Jag är något sånär övertygad om att vi har förutsättningar att klara av det.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland