Hoppa till huvudinnehåll

Därför måste hälsocentralen i Kimito renoveras och byggas ut

Anki Henriksson
Ungefär fyrtio personer jobbar på hälostationen i Kimito. Det är trångt. På bilden sjukskötare Anki Henriksson som får nöja sig med att jobba i ett litet rum som bara har ett låtsasfönster. Anki Henriksson Bild: Yle/Monica Forssell kimito hälsostation

Kimito hälsostation måste renoveras och byggas ut.

Fastigheten saknar en automatisk släckningsanordning, ventilationen är dålig, värmesystemet måste ses över, rören bytas ut och på bäddavdelningen behövs rum för patienter som till exempel på grund av smittosamma bakterier måste isoleras.

Kafferummet i kimito hvc
Beatrice Heyman-Andersson, Mikaela Männistö-Sjöblom och Ilkka Pyrrö i kafferummet som också fungerar som personalens omklädningsrum. Kafferummet i kimito hvc Bild: Yle/Monica Forssell kimito hälsostation

Vårdare måste också få jobba i rum med riktiga fönster och de måste ha tillgång till bättre sociala utrymmen. I dag består de sociala utrymmena av ett litet mötesrum och ett kök som också fungerar som omklädningsrum.

Hälsostationen var modern för trettio år sedan

Ledande läkare Ilkka Pyrrö och t f vårdchef Carmela Färm-Kaaja är båda bestämda då de redogör för bristerna i den trettio år gamla fastigheten.

- Det här är en hälsostation med 80-tals standard, sammanfattar Ilkka Pyrrö. Vem skulle köra omkring i en bil från 1980-talet?

- Personalen har varit mer än tålmodig men nu börjar gränsen komma emot, säger Färm-Kaaja.

Skeptiska politiker vill inte bygga för nya herrar

För ett år sedan godkände Kimitoöns kommunfullmäktige en plan i vilken ingår att Dalsbruks bäddavdelning stänger om några år och att man istället satsar på rehabilitering och seniorservice i Dalsbruk samt ett hälsocentralsjukhus i Kimito.

Läkare, hälsovårdare, laboratorium, tandläkare och rådgivning ska finnas, så som nu, vid båda hälsostationerna också i framtiden.

Har Kimitoön råd?

En skiss för hur tillbygganden kunde se ut finns nu färdig och i det budgetförslag som öns politiker börjar behandla nästa vecka har en renovering och förstoring av Kimito hälsostation samt planering av en renovering av Dalsbruks hälsocentral beräknats kosta 4,1 miljoner euro.

Kimitoöns kommunfullmäktige
Nästa års budget slås så småningom fast. Ryms investeringen på 4,1 miljoner med? Kimitoöns kommunfullmäktige Bild: Yle/Monica Forssell kimitoöns kommunfullmäktige

Men har Kimitoön råd att satsa över fyra miljoner euro på en modernisering av omsorgens utrymmen?

Den frågan ställer sig bland annat Rune Friman (Fri samverkan). Enligt honom är hela Fri samverkans grupp skeptisk till satsningen.

Kimito hälsostation
Både hälsostationen i Kimito är byggd på 1980-talet. Kimito hälsostation Bild: YLE/Monica Forssell kimito hälsocentral

En del av renoveringen är visserligen nödvändig, säger Friman men lönar det sig att plöja ner så mycket pengar i en fastighet då kommunen i framtiden inte själv kommer att få bestämma över vården på ön?

Ledande överläkare Ilkka Pyrrö smörjer sina händer med handsprit.
Ledande läkare Ilkka Pyrrö tror att de framtida vårddistrikten helst vill hyra utrymmen som är moderna och uppfyller lagens krav. Därför bör man satsa på att ha sådana utrymmen på Kimitoön. Ledande överläkare Ilkka Pyrrö smörjer sina händer med handsprit. Bild: YLE/ Monica Forssell influensaepidemi

Ledande läkare Ilkka Pyrrö hävdar å sin sida att uttryckligen just social – och hälsovårdsreformen, oberoende av var den sist och slutligen landar, är en av orsakerna till att renoveringen och tillbyggnaden bör förverkligas.

Hans åsikt är att det nya vårddistrikt som ansvarar för vården i regionen i framtiden, om några kommer att granska hurdana utrymmen Kimitoön har att erbjuda vården och om utrymmena inte är moderna och funktionsdugliga kommer distriktet att hyra dem av någon annan på annat håll.

Styrgruppen har legat lågt

I samband med fullmäktiges beslut för ett år sedan beslöts också att en politisk styrgrupp skulle tillsättas. Styrgruppen skulle följa upp planeringsarbetet samt kostnaderna för investeringarna.

Niklas Guseff (SFP) har lett styrgruppen i vilken ingått tjänstemän från Omsorgen och Tekniska avdelningen samt Daniel Wilson (SFP), Brita Drugge (SFP), Martti Murto (FS) och Johan-Gustav Knuts från Kimitoöns äldreråd.

Gruppen har enligt Guseff träffats några gånger men ledande läkare Ilkka Pyrrö säger att han inte under året som gått hört något av gruppen.

Får inte bli dyrare än beräknat

Niklas Guseff, som också är ordförande för Kimitoöns omsorgsnämnd, anser att renoveringen och utbygganden av Kimito hälsostation är nödvändig, inte minst med tanke på att bäddavdelningens tillbyggnad hänger ihop med renoveringen av närbelägna Alma hemmet vars klienter ska bo på bäddavdelningen i Kimito under tiden som också den fastigheten förses med en automatisk släckningsanordning.

Kostnaderna gör ändå också Niklas Guseff betänksam.

- Finns det risk för att projektet blir mycket dyrare än beräknat måste man nog fundera på saken, säger Guseff.

Han får medhåll av partikamraten Wilhelm Liljeqvist som också är av den åsikten att något måste göras i fastigheten eftersom den inte till alla delar uppfyller krav som ställs på en hälsostation, men om kostnaderna blir mycket större än 4,1 miljoner måste se över det hela på nytt.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland