Hoppa till huvudinnehåll

Oklart om Eschnerska stiftelsen sponsrar flytt av Åbolands sjukhus

Det finns planer på att införliva Åbolands sjukhus med ÅUCS och det kan hota sjukhusets verksamhet. Bild: Yle/Johanna Ventus åbolands sjukhus

Planerna på att flytta på Åbolands sjukhus skjuts ner av stiftelsen som understöder verksamheten på Kaskisbacken i Åbo. Ifall sjukhuset tvingas flytta är stiftelsen Eschnerska frilasarettet kanske inte med, säger stiftelsens skattmästare Henrik Karlsson.

Tanken var att stiftelsen, som länge understött sjukhuset, skulle ha haft en stor roll i den inplanerade utvidgningen av Åbolands. Nu har ändå krafter inom sjukvårdsdistriktet och Åbo stad börjat planera en flytt av sjukhuset till en plats närmare ÅUCS.

- Jag vet inte om stiftelsen ska vara med om en eventuell flytt av Åbolands sjukhus, vi jobbar 100 procent för att sjukhuset ska finnas kvar på Kaskisbacken, säger stiftelsens skattmästare Henrik Karlsson.

Stiftelsen är beredd att ta på sig huvudansvaret för utvidgningen av sjukhuset på Kaskisbacken och köpa upp den gamla sjukhusfastigheten. Tanken är att stiftelsen skulle fungera som hyresvärd åt sjukhuset, men till ett lägre marknadspris. Stiftelsen har tidigare köpt upp två granntomter till sjukhuset för att möjliggöra utvidgningen.

Karlsson har svårt att förstå att vården på svenska blir bättre av att flytta på sjukhuset. Han vill se långsiktiga lösningar som skulle garantera den svenska vården långt in i framtiden.

- Vi vill se till att det också i fortsättningen erbjuds bra vård på patientens modersmål på Kaskisbacken.

Karlsson efterlyser nu kraftiga ställningstaganden från arbetsgruppen som ska fundera på svenska servicens framtid i sjukvårdsdistriktet.

En eventuell flytt av Åbolands skulle inte hota stiftelsens existens.

- Då inriktar vi oss på annan verksamhet och andra saker, det är samhället som förlorar.

Investeringarna i granntomterna blir heller ingen Svarte Petter för stiftelsen ifall utvidgningen på Kaskisbacken inte blir av.

- Det är inga dåliga investeringar, det handlar ändå om tomter i Åbo centrum.

Nämndordförande stöder flytten

Förslaget att flytta på Åbolands sjukhus stöds av bland annat social- och hälsovårdsnämndens mångårige ordförande, SDP:s Jarmo Rosenlöf. Han ser flera fördelar med flytten.

- Patienten skulle ha tillgång till all vård på kort avstånd. Flytten skulle också möjliggöra att hela svenska bashälsovården kunde koncentreras till sjukhuset. Det finns nog lediga tomter mellan Tavastgatan och Österlånggatan.

Rosenlöf ser att Eschnerska stiftelsen kunde fortfarande ha en stor roll i ett nytt Åbolands sjukhus. Han föreslår också att gamla Bryggmanska sjukhusbyggnaden på Kaskisbacken skulle byggas om till bostäder.

- Det skulle förstås kräva en planändring, påpekar Rosenlöf.

Tanken om att flytta på hela sjukhuset kläcktes i samband med diskussionerna om att koncentrera regionens psykvård till Åbo, berättar Rosenlöf. Någon egentlig politisk diskussion kring frågan har inte förts.

Det här bekräftas av Åbo stadsstyrelses ordförande Olli A. Manni (Saml.). Manni säger att han hört om planerna men att frågan inte diskuterats inom Samlingspartiet. Han säger att han personligen är mycket nöjd med hur vården fungerat på Kaskisbacken.

Åbolands sjukhus

Åbolands sjukhus har sedan början av år 2006 fungerat som ett affärsverk inom sjukhusdistriktet. Sjukhuset erbjuder tjänster inom specialiserad sjukvård både för sitt eget ansvarsområde, Pargas och Kimitoön med cirka 23 000 invånare, och för många andra kommuner inom Egentliga Finland.

Åbolands sjukhus är tvåspråkigt.

På Åbolands sjukhus finns:
• internmedicinsk vårdavdelning
• kirurgisk/gynekologisk vårdavdelning
• operationsavdelning.

På poliklinikerna får man service inom följande specialiteter:
• internmedicinska sjukdomar
• kirurgi
• lungsjukdomar
• barnsjukdomar
• kvinnosjukdomar
• ögonsjukdomar
• öronsjukdomar
• fysiatri.

I samband med sjukhuset finns även laboratorium och bilddiagnostikenhet. Åbolands sjukhus har därtill en psykiatrisk enhet i Pargas.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland