Hoppa till huvudinnehåll

Nyantiken gick upp i rök eller byggdes om

Nyantikt i Åbo
Nyantikt i Åbo Bild: Åbo Akademis bibliotek nyantikt i åbo

Den nyantika byggnadsstilen var karakteristisk för Åbo före branden 1827, men av de här byggnaderna finns inte mycket kvar.

Konsthistorikern Maria Karjalainen har intresserat sig för den nyantika byggnadsstilen i Åbo och hon beklagar att den har fått försvinna i så hög grad som den har gjort. Mycket av det som inte brann upp 1827 har byggts om.

Nyantiken i Åbo

Den nyantika byggnadsstilen vann fotfäste i Åbo i slutet av 1700-talet. Inom den här stilen söker man sig tillbaka till antikens stil och ideal och kan ses som en reaktion på den förkonstlade rokokon.

Byggnaderna utmärktes av stilrenhet, harmoni och stora murytor. Av det som finns kvar idag i Åbo är det gamla akademihuset, som ritades av Carl Christoffer Gjörwell 1802, ett typisk exempel.

Nyantikt i Åbo
Akademihuset sett från väst, ca 1900. Nyantikt i Åbo Bild: Åbo Akademis bibliotek nyantikt i åbo

Ett annat exempel som ger en inblick i hur staden kan ha sett ut under den nyantika epoken är västra åstranden, mellan domkyrkobron och Auragatan.

Den byggnadslänga som finns här representerar mest empire men har detaljer av nyantiken. Här finns många olika byggnadsskikt och det har gjorts nya fasader , men just enhetligheten, färgskalan och att de har samma höjd beskriver ändå ganska bra hur Åbo ska ha sett ut tiden före branden.

En kort epok

Det var sist och slutligen inte så mycket man hann bygga i den nyantika stilen i Åbo. Akademihuset och nuvarande stadshuset var de främsta av de byggnader som uppfördes under den här tiden.

Stadshuset ritades och uppfördes av Charles Bassi men husets fasad byggdes i alla fall om i nyrenässans 1880.

Charles Bassis ritningar finns i alla fall bevarade och på dem kan man se samma stil som den på akademihuset, d.v.s. släta ytor och sparsam dekor. Dessutom finns det fotografier av huset tagna från Kaskisbacken innan det byggdes om.

Orsaken till att den nyantika epoken blev så kort hos oss kan bero på att den föll ur mode och att den ryska och franska empiren fick fotfäste under den ryska tiden.

Många ansåg den också tråkig med dess stora kala ytor utan uppseendeväckande dekor.

Bortglömda arkitekter

Maria Karjalainen
Maria Karjalainen föreläser om nyantiken i Arbis i Åbo. Maria Karjalainen Bild: yle/Maud Stolpe maria karjalainen

Konstvetaren Maria Karjalainen säger att de flesta nog kommer ihåg arkitekten Carl Ludvig Engel, som var verksam i Åbo åren kring Åbo brand, trots att han sist och slutligen inte ritade många byggnader i Åbo.

Av de arkitekter som var verksamma i Åbo var Charles Bassi nog den aktivaste och han var de facto den första utbildade arkitekten som kom till Finland. Det gjorde att han fick ganska stora byggnadsprojekt att rita och uppföra.

Under åren efter Åbo brand kan man också hos Bassi se tydliga drag av den ryska empiren som sedan blev modern. Ett exempel på det här är Åbo Akademis nuvarande huvudbyggnad och ett annat Trappska huset vid västra åstranden. Också i flera andra byggnder kommer de dekorativa elementen som kolonner och pilastrar in i bilden.

Under honom jobbade sedan sådana som Carl Christoffer Gjörwell, men också flera andra som påverkade stadsbilden i Åbo, men som idag är rätt bortglömda.

En annan person som var en viktig person för den nyantika stilen i Finland och speciellt Åbo var Henrik Gabriel Porthan. Man kan rent av säga att han lancerade den nyantika stilen här.

En glömd epok

Maria Karjalainen anser att den nyantika tiden i Åbo har fallit onödigt mycket i glömska om man till exempel jämför med hur mycket medeltiden lyfts fram i Åbo.

Glädjande är i alla fall att man vid renoveringen av stadshuset för några år sedan lyfte fram ett kassettak av Bassi från den nyantika tiden. Det kan vara ett tecken på att man igen vill lyfta fram den här tiden.

Maria Karjalainens eget intresse kommer från studietiden då hon skrev om herrgårdsarkitekturen på 1700-talet i trakten av Åbo och framför allt Brinkhall, som är en av de allra första nyantika byggnaderna i Finland.

Eftersom det trots allt finns en hel del ritningar kvar kunde man återskapa Åbo från den här tiden i någon form.

I december håller Maria Karjalainen en föreläsning i Åbo arbis under rubriken Från nyantik till empire. Anmälningstiden till den kursen pågår till den första december.

Läs också