Hoppa till huvudinnehåll

Jouren i Borgå påverkas av vårdreformen

sjukhus
sjukhus Bild: Yle/Carmela Walder jourpolikliniken

Östnylänningarna kommer också att efter vårdreformen få akutvård dygnet runt vid Borgå sjukhus. Frågan är närmast hur omfattande den vården är.

Regeringens vårdreform får följder för Borgå sjukhus. Hurudana konsekvenser det blir i detalj vet ännu inte någon. Dygnetruntjouren kommer att påverkas och framtiden för förlossningsavdelningen är dyster.

Det första som förvaltningsöverläkare Lasse Lehtonen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt säger är att det för tillfället är väldigt svårt att säga något alls.

Svårt att ta ställning ännu

- Vi har som bäst ett projekt på gång som ser över alla våra jourer, något kommer att hända nästa år, men vad är för tidigt att säga.

Kan all jourverksamhet försvinna från Borgå sjukhus?

- En samjour mellan hälsovårdsstationerna och sjukhuset kommer nog alltid att finnas. Hurudan beredskapen är att utföra operationer är blir en annan fråga som vi nu ska utreda fram till våren, säger Lehtonen.

Bild: Yle/Carmela Walder avdelning 6

Marian Ahlskog-Karhu, överläkare med ansvar för jouren vid Borgå sjukhus är inne på samma linje.

- Det som vi nu räknar med är att vi kommer att ha jour men att vi inte längre opererar nattetid.

Redan nu gäller Helsingfors nattetid

Redan nu skickas en stor del av fall direkt vidare till Helsingfors efter klockan 18, bland annat svåra frakturer.

- Jag vet att en del invånare i Östnyland är oroliga och undrar om man i framtiden kvälls- och nattetid alltid måste in till Helsingfors, till exempel för lunginflammation. Hur det blir vet vi ännu inte.

- Vi är nog klokare först på våren, säger Marian Ahlskog-Karhu.

För förlossningsavdelningen ser det mörkt ut.

Enligt Aki Lindén, vd:n för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, kommer förlossningsavdelningarna i Lojo och Borgå att högst antagligen läggas ned då social- och hälsovårdsreformen blir verklighet.

Förlossningsavdelningen vid Borgå sjukhus.
Förlossningsavdelningen vid Borgå sjukhus. Bild: yle/Mikael Kokkola mjk

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland