Hoppa till huvudinnehåll

Finland har högsta andelen barnlösa i Norden

En droppe på en kvist
En droppe på en kvist Bild: Yle/Katja Mättö ensamhet

Finland har en högre andel barnlösa vuxna än de övriga nordiska länderna. Statistiken över jämställdheten i Norden är synnerligen homogen, men vissa skillnader mellan länderna framträder skarpt.

Nordiska ministerrådet publicerade i våras en sammanställning i fickformat över den nordiska jämställdheten i siffror. Nu finns den även i digital form.

Sajten presenterar statistik över skillnaderna mellan könen vad gäller demografi och hälsa, utbildning, sysselsättning, inkomst och inflytande.

Uppgifterna har samlats in av statistikmyndigheterna i de nordiska länderna under loppet av ett år. I en del fall presenteras också utvecklingen under de senaste två decennierna, eller jämförande siffror på EU-nivå.

Föräldrarna blir äldre i alla länder

De demografiska diagrammen visar att familjebildandet i alla de nordiska länderna har skjutits framåt i livet. Det förklaras med att både män och kvinnor i allt större utsträckning skaffar sig en högre utbildning och går ut i arbetslivet innan de skaffar barn.

I både Finland, Sverige, Norge och Danmark födde kvinnorna år 2013 sitt första barn vid i genomsnitt 29 års ålder. Island utmärkte sig genom att förstföderskorna var omkring två år yngre.

Männen brukade vara två-tre år äldre än kvinnorna vid första barnets födelse. Variationen låg mellan 30 år i Island och 31,5 år i Sverige.

Gemensamt för alla fem länder var att de nyblivna föräldrarna - både mammor och pappor - var två-tre år äldre än år 1995.

Finland avviker klart

En stor del av nordborna har inga barn alls. Även om webbplatsen inte redogör för utvecklingen över tid, kan man nog anta att andelen barnlösa har ökat sedan 1990-talet.

Webbplatsens statistik gäller män och kvinnor i 45-årsåldern, med smärre avvikelser mellan de olika länderna.

I Finland var 28 procent av männen i denna kategori barnlösa. Det är en markant skillnad till övriga Norden - i Norge är motsvarande andel 23, i Sverige 22 och i Danmark 20,5 procent. (För Island presenteras inga siffror.)

Även bland kvinnorna var skillnaden påfallande. I både Danmark, Norge och Sverige var mellan 12 och 14 procent av alla 45-åriga kvinnor barnlösa, mot 19 procent i Finland.

Ska siffrorna uttydas så att finländare är mer benägna att leva fartfyllt singelliv, eller att barnlösheten är en avspegling av den ökande ensamheten inom även de mest produktiva årsklasserna? Några tolkningar av statistiken står inte att finna på webbplatsen.