Hoppa till huvudinnehåll

Personal avlägsnades från posten i Karleby

Postlåda
Postlåda Bild: Yle/Anna Ruda gul postlåda

I Karleby har Posten tvingats avlägsna några anställda från deras arbetsplats. Det här efter att de anställda vägrat informera inhyrd arbetskraft om deras arbetsuppgifter.

När arbetstagare vägrat utföra förmannens uppdrag har de förpassats hem utan lön för den dagen.

Huvudförtoendeman Kaj Johansson säger att det är på förmannens ansvar att informera arbetskraften, inte de anställdas ansvar. Johansson besökte Karleby på tisdagen för att lugna ner situationen.

Post- och logistikfacket PAU har instruerat de anställda att agera i enlighet med fackets anvisningar. Enligt dem ska de anställda inte gå med på att jobba övertid eller att introducera och skola in inhyrd arbetskraft.

- Facket har gett sina direktiv och vi bör handla i enlighet med dem. Sedan får vi se. Det klarnar väl småningom i någon domstol om arbetsgivarsidan har agerat korrekt i det här fallet, säger Kaj Johansson.

På posten i till exempel Vasa har motsvarande sammandrabbningar inte skett.

Facket har meddelat att Postens anställda går i strejk nästa vecka.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten