Hoppa till huvudinnehåll

Yle främjar digitaliseringen

Yle har som mål att under de kommande åren hålla inköpen från inhemska privata produktionsbolag på åtminstone samma nivå som nu. Samma gäller köp av medietjänster från utomstående medieproducenter.

I år köper Yle programinnehåll från privata produktionsbolag för ungefär 26 miljoner euro.

Detta är en del av förvaltningsrådets riktlinjer för bolagets ekonomi och verksamhet som utgör basen för Yles utveckling. Förvaltningsrådet godkände riktlinjerna på sitt möte 11.11.

Yle ska också framgent erbjuda hela folket mångsidiga innehåll i ändamålsenliga distributionskanaler. Enligt riktlinjerna ska tv- och radiokanalernas samt Yle Arenans ställning granskas i relation till förändringarna i medieanvändningen, utbudet och HD- eller högupplösningstelevisionerna. Yles alla tv-kanaler finns som HD-distribution år 2017.

Under de kommande åren satsar Yle ökade resurser på innehåll och tjänster. Samtidigt satsar Yle större på innehåll, tjänster och distribution på webben. I riktlinjerna konstateras också att Yles ekonomi ska hållas i balans. I samband med sin budgetplanering fattar Yle årligen beslut om hur resurserna mellan innehåll, tjänster och webben fördelas. Regeringen har skisserat att Yleskatten inte höjs under den här valperioden.

Förvaltningsrådet betonar att Yle skapar ett mervärde för samhället samt stärker sin roll som främjare av de möjligheter digitaliseringen erbjuder.

Finland, och speciellt mediebranschen, har möjlighet att accelera ekonomin och digitaliseringen genom att gå i spetsen för att skapa digitala tjänster. Yle vill dra sitt strå till stacken genom att ställa Yle Profil till andra finländska aktörers förfogande. Yle Profil är ett konto med vilket alla kan registrera sig som användare av Yles webbtjänster.

Experterna inom förhandsprövning har utsetts

Enligt Yle-lagen ska Yles nya betydande tjänster förhandsprövas. För förhandsprövningarna har Yles förvaltningsråd 11.11 valt en expert inom konkurrensrätt. Uppdraget gick till advokat Ilkka Aalto-Setälä på Advokatbyrå Borenius Oy. Uppdraget konkurrensutsattes enligt lagen om offentlig upphandling. Förvaltningsrådet har tidigare utsett professorn i kommunikation, filosofie doktor Hannu Nieminen till Yles public service-expert.

För mera information:
Förvaltningsrådets ordförande, Kimmo Kivelä, tfn (09) 432 3075
Verkställande direktör Lauri Kivinen, tfn (09) 1480 5003