Hoppa till huvudinnehåll

Avslöjat fornminne från vår urcivilisation

Återupptäckt jättemonument väcker intresse
Återupptäckt jättemonument väcker intresse Bild: Creative Commons rujm el-hiri

Ett återupptäckt jättemonument på de ockuperade Golanhöjderna väcker nytt intresse för områdets urbefolkning, föregångarna till babylonierna. Jätteringarna av sten är 5 000 år gamla liksom Stonehenge i England.

Liksom de 100 enorma stenblocken i Stonehenge är de tusentals syriska stenarna placerade så att solens strålar markerar sommarsolståndet, när solen står högst på himlen, och vintersolståndet på årets kortaste dag.

Golanmonumentet upptäcktes när Israel 1967 hade erövrat den syriska högslätten och började utföra rekognoseringsflygningar över området 500 m över havet. Därefter studerade arkeologer kartläggningen och upptäckte jättelika stenformationer över ett stort område som inte går lika lätt att överblicka på marknivån.

Den största ovalformade stenringen är 160 meter i diameter i nordsydlig riktning. Den omsluter ungefär fyra mindre, koncentriskt placerade stenringar och i centrum finns ett 5 meter högt gravröse.

Gravröset Rujm Hiri

På arabiska heter monumentet Rujm el-Hiri vilket betyder "gravröse för den vilda katten".

De jättelika stenringarna bildar fem monumentala runda murar som består av tusentals oslipade stenar av basalt, en lavasten av vulkaniskt ursprung från orten. De uppskattas ha en sammanlagd vikt på närmare 40 000 ton.

Enligt den amerikanska webbtidningen Popular Archeology har gravplundrare rövat vad som funnits i graven av smycken och vapen.

Man har påträffat krukskärvor och redskap av flinta som användes under järnåldern. Forskarna säger att monumentet härstammar från tidig eller sen bronsålder för ungefär 5 000 år sedan.

Då beboddes Golanhöjderna av amoriterna som ursprungligen var ett nomadiskt semitiskt folk som spreds över Främre Orienten. De kallades assyrier och babylonier när de för 4 000 år sedan fick makten i Mesopotamien, tvåflodslandet mellan Eufrat och Tigris.

Ursprunget för vår kultur

Sedan 1920-talet vet vi att vår egen civilisation har sitt ursprung i tvåflodslandet. Inte bara Bibelns myter om paradiset och syndafloden utan också hjulet och vårt sätt att mäta tiden uppfanns här.

Det är civilisationens vagga där monoteismen, judendomen, kristendomen och islam alla har sitt ursprung liksom också skrivkonsten.

Det intressanta är att också den första astrologin, vetenskapen och matematiken skapades här.

Arkeologerna säger att det är möjligt att monumentet på Golanhöjderna användes för ceremoniella riter som hängde samman med kalenderåret.

Invånarna använde troligen monumentet i sin dyrkan av fruktbarhetsgudarna Tammuz och Ishtar som tack för årets goda skörd.

Tammuz är assyriernas och babyloniernas gud, "livets son", som skyddar maten och växtligheten. Tammuz är också namnet på midsommarmånaden i Babylonien.

Också hebréerna använder samma namn för sin 29 dagar långa sommarmånad och det är också namnet på juli månad på arabiska och turkiska.

Ishtar är hans gemål, fruktbarhetens, kärlekens och krigets gudinna bland assyrierna och babylonierna.

Jättarnas hjul

Israeliska arkeologer kallar monumentet för "Jättarnas hjul", Gilgal Refaim, utgående från de urgamla myterna om jättar och storväxta Guds barn, änglarnas avkomma på jorden.

Gamla testamentet i Bibeln nämner på flera ställen Anaks barn, jättarna, som hindrar Israel att expandera och invadera Hebron i Kanaan. Kananéerna var inte bara storväxta. De hade dessutom stridsvagnar av järn och stora städer med imponerande tempel som tyder på hög teknologisk utveckling.

Monumentet på Golanhöjderna ligger på ett område som den israeliska militären utnyttjar för militärutbildning. Israelerna har koloniserat Golan med flera tiotals bosättningar och där finns också några ursprungliga syriska samhällen.

Besökare kan på veckosluten och helgerna besöka de koncentriska stenmurarna och krypa in i den 6 meter långa gravkammaren i mitten.

Golanhöjderna har ockuperats av Israel efter erövringen 1967. Varken FN eller något land har erkänt annekteringen som FN:s säkerhetsråd har ogiltigförklarat för att den strider mot internationell lag.

EU erkänner inte Israels ockupation av Golanhöjderna, Västbanken, Gaza och östra Jerusalem.

Läs också