Hoppa till huvudinnehåll

Invånarna tar ton om världsarvet

Utkikstornet Saltkaret speglar sig i vattnet i Svedjehamn i Björköby.
Utkikstornet Saltkaret speglar sig i vattnet i Svedjehamn i Björköby. Utkikstornet Saltkaret speglar sig i vattnet i Svedjehamn i Björköby. Bild: YLE/Agneta Glad utkikstorn

De som bor i Kvarkens världsarv vill gärna vara med och påverka verksamheten i världsarvet. Föreningen Världsarvet i Kvarkens har ordnat träffar för att höra vad invånarna vill att världsarvsarbetet i Kvarkens skärgård ska fokusera på.

Utkikstornet saltkaret i Svedjehamnen i Björkö i Korsholm har ungefär 30 000 besökare per år. Fler utkikstorn är något som många som bor i världsarvet önskar sig.

- Till Stömmen i Molpe skulle de vilja ha ett utkikstorn, säger Susanna Lindeman, världsarvskoordinator på Forsstyrelsen.

Kvarkens världsarv träffar i Vasa och Molpe i Korsnäs har hittills lockat ett 30-tal intresserade. Tisdagen den 17 november är det dags för den sista träffen i Replot i Korsholm.

- På träffen i Vasa kom det fram frågor om hur bygget av kärnkraftverket i Pyhäjoki påverkar vårt världsarv, säger Lindeman

På träffarna är det också kommit fram att det är viktigt att besöksplatserna är lättillgängliga och att de gärna får ha bilväg ända fram.

- Man kan också se och bekanta sig med världsarvet om besöksplatsen finns bredvid världsarvet. I tillexempel Åminne i Malax skulle man kunna ha en besöksplats, säger Lindeman.

Mer delaktighet

Ortsborna i världsarvskommunerna efterlyser delaktighet och mera samverkan. Lindeman berättar om Skärgårdshavets vinterdag som sammanför forskare, tjänstemän och ortsbor.

- Jag tror att något liknande skulle passa också hos oss. Då skulle de som bor i världsarvet få höra hur vi jobbar och vad som är på gång, säger Lindeman.

- På träffarna har mycket handlat om vad världsarvet betyder för skärgården, säger Kenth Nedergård, verksamhetsledare för föreningen Världsarvet i Kvarken.

Mera marknadsföring

Sociala medier kan också utnyttjas för att marknadsföra världsarvet.

- Många vill gärna berätta om sina favoritplatser i världsarvet och dela med sig av sina bilder, säger Lindeman.

- De flesta vill ju att vi ska få fler besökare och synlighet, men en del kan också tycka att det blir för mycket folk, säger Nedergård.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten