Hoppa till huvudinnehåll

Niovåningshus får byggas på omstridd tomt i Åbo

smedsgatan 5,
smedsgatan 5, Bild: Yle/Peter Karlberg smedsgatan 5

Två nya höghus med 9 våningar får byggas på Smedsgatan 5 i Åbo.

Åbo förvaltningsdomstol förkastade besvären gällande detaljplaneändringen för den omstridda tomten på Smedsgatan.

Förvaltningsdomstolen anser att allt gått rätt till då trähusen längs gatan bevaras, medan två andra hus som inte är lika värdefulla får rivas. Det är ett hus byggt på 1800-talet och ett bostadshus från 1950-talet.

De nya höghusen blir större än byggrätten medger, men det är motiverat säger rätten, eftersom ägaren samtidigt har en skyldighet att skydda de två husen längs Sirkkalagatan och Smedsgatan.

Planerna är lagenliga, grannarna har fått säga sin åsikt och allt har skett i rätt ordning, säger Åbo förvaltningsdomstol i sitt beslut.

Det var bostadsbolaget Asunto-oy Sepänsirkka som hade besvärat sig mot beslutet. De höghusen, som finns på andra sidan Smedsgatan, kommer att finnas bara 24 meter från de nya höghusen.

Smedsgatan i Åbo.
Bostadsbolaget på andra sidan gatan besvärade sig mot planerna. Smedsgatan i Åbo. Bild: Yle/Christa Mäkinen smedsgatan åbo

Det går att överklaga förvaltningsdomstolens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.