Hoppa till huvudinnehåll

Kön inverkar mer på åsikter om sociala medier än ålder

Svar på testet "Tänker du som en tonåring"
Kvinnor och män har olika värderingar. Svar på testet "Tänker du som en tonåring" Bild: Yle/Malin Ekholm #datajournalistik

Vi bad 350 högstadieelever att utvärdera fem situationer som kan uppstå på sociala medier. Vad är rätt och vad är fel? Efter att vi samlat in svar från tonåringarna fick Svenska Yles publik svara på samma frågor.

Här publicerar vi nu svaren som visar att värderingar hänger mer ihop med kön än med ålder.

Testet "Tänker du som en tonåring" gick ut på att man fick ta ställning till en eller flera personers agerande i situationer som ofta uppstår bland unga på sociala medier.
Frågorna besvarades av över 350 tonåringar i samband med enkäten Ung och uppkopplad 2015. På webben gjorde nästan 620 personer testet, de flesta av var mellan 18 och 49 år gamla. Allt som allt har vi fått in svar från nästan tusen personer i olika åldrar.

När man jämför tonåringarnas svar med de vuxnas är det i många fall så att skillnaden finns mellan hur kvinnor och män svarat, inte så mycket mellan åldersgrupperna.

Särskilt två situationer delar åsikterna. Den första handlade om Stina och Pelle.

Är Stina en slampa?

Visa totaltVisa enligt kön

De allra flesta tycker att det är elakt att kalla Stina för slampa, de vuxna lite mer än de unga.

Går man in och ser på könsfördelningen är det ändå tydligt att männen tycker att det är mer ok att fråga om hon är en slampa än kvinnorna.

Särskilt de unga pojkarna tycker att det är mer eller mindre ok. Bara en tredjedel anser att det var väldigt elakt sagt.

Får man be någon i bikini att klä på sig?

Visa totaltVisa enligt kön

Situationen med bikinibilden tolkar unga och vuxna olika. Ju äldre den som svarat är desto mer sannolikt är det att hen tycker att man inte ska lägga upp bikinibilder och att det inte är fel att säga det. Hälften av de som uppgett att de är över 64 anser att båda har gjort fel.

I den här frågan går de unga flickornas och de unga killarnas åsikter isär. Hälften av tjejerna tycker att kommentaren var osaklig medan en stor del av killarna anser att ingen har gjort fel.

Är du dålig ska du tåla att höra det

Visa totaltVisa enligt kön

frågan om online-spelet counterstrike är den andra situationen där man ser en tydlig skillnad mellan könen. En stor del av flickorna och kvinnorna anser att det inte alls är ok säga att någon är dålig.

Männen och i synnerhet de unga killarna tycker att man inte ska bry sig om att andra säger att man är dålig eller att man ska tåla att höra om man är dålig.

Enighet angående WhatsApp-gruppen

Visa totaltVisa enligt kön

I situationen med WhatsApp-gruppen råder det rörande enighet. De allra flesta anser att killarna åtminstone ska säga varför det inte vill ha med Nisse.

Också här märker man ändå en skillnad mellan hur kvinnor och män svarar. De vuxna kvinnorna lutar lite mer åt att de ska låta Nisse vara med medan en hel del av de vuxna männen tycker att man måste få ha sina grupper i fred.

Bilden ska bort

Visa totaltVisa enligt kön

Man måste ta bort bilder om någon som syns på bilden kräver det. Det är den sammantagna åsikten då nästan tusen personer av olika ålder och kön får svara på frågan om tobaksbilden.

Killarna och männen är lite oftare av åsikten att det inte längre spelar någon roll, eller att man inte kan tvinga någon att ta bort bilder. De unga är lite oftare av åsikten att Stina ska ta bort bilden än de äldre.

Vill du svara på frågorna i testet kan du göra det häroch se om du tänker som en tonåring.
Testa: Tänker du som en tonåring?

Läs mer om unga på sociala medier #NiVetIngenting

Läs också