Hoppa till huvudinnehåll

Finlands första terrorrättegång tas upp i hovrätten

Helsingfors hovrätt
Helsingfors hovrätt Bild: YLE/ Christoffer Gröhn hovrätten i helsingfors

Finlands första terrorrättegång har fortsatt i hovrätten. I fjol dömdes fyra personer till fängelse för terrorbrott. De dömdes för att ha skickat pengar till terrororganisationen al-Shabab i Somalia.

Samtliga dömda överklagade tingsrättens dom.

Fyra personer – tre män och en kvinna – dömdes i december i fjol för att ha samlat in och skickat en summa på minst 3 200 euro till terrororganisationen al-Shabab i Somalia mellan åren 2008 och 2010. Al-Shabab togs upp på listan över terrororganisationer år 2008.

Pengarna ska ha samlats in i mindre summor och ha använts för att skaffa mat och övrig utrustning till al-Shabaab-medlemmar i Somalia.

Den huvudåtalade dömdes förutom för finansiering av terrorism också för försök att värva medlemmar och för förberedelse till terrorbrott till fängelse på ett år och fyra månader – medan de tre övriga dömdes till fem månader långa straff.

Den huvudåtalade dömdes dessutom för att ha rekryterat sin bror som bodde i Etiopien till al-Shabab. Straffen som utdelades var villkorliga.

Hjälp till de fattiga

Personerna medgav de har skickat pengar till Somalia men hävdar att det var frågan om hjälparbete. Det ska röra sig om allmosor – Zakat-al-fitr – mat och andra förnödenheter som delas ut efter avslutningsfesten för muslimernas heliga fastemånad ramadan.

Pengarna har skickats genom det så kallade hawala-systemet som är somali för förmedling. Det rör sig om ett sätt att flytta över pengar utanför banksystemet. Systemet följer muslimsk lag och baserar sig på de inblandades tillit till varandra.

De fyra personerna som överklagat tingsrättens dom är bosatta i Finland men har samtliga bakgrund i Somalia.

Den första terrorismrättegången någonsin inleddes i Finland
Terrorrättegången var den första av sitt slag i Finland. Den första terrorismrättegången någonsin inleddes i Finland Bild: Yle/ Tuuli Toivanen terrorismrättegång

Inför rättegången i tingsrätten drog förundersökningen ut på tiden då förundersökningsmaterial hämtades från Sverige, Storbritannien och Kenya.

CKP:s terrorundersökningar drar ut på tiden

Den särskilda lagstiftningen för terrorismbrott blev en del av Finlands lagstiftning år 2003. På centralkriminalpolisen säger man att det rör sig om ett antal fall ”som kan räknas på två händers fingrar” under de senaste tolv åren sedan lagstiftningen trädde i kraft. Endast har gått vidare till åtalsprövning.

För tillfället finns planer på att utöka lagstiftningen kring terrorbrott. Inrikesministeriet bereder som bäst en lag som skulle göra det olagligt att resa till konfliktzoner för att delta i beväpnade konflikter.

I praktiken innebär undersökningen att fallen grundar sig på informationssamling från skyddspolisen, fallet utreds av centralkriminalpolisen och åtalsprövningen ligger hos riksåklagaren.

På centralkriminalpolisen medger man att undersökningarna om terrorbrott ofta försvåras av att de misstänkta befinner sig utomlands.

”Det handlar om krigsresenärer”

För närvarande gäller förundersökningarna främst personer som åkt till Syrien och Irak för att strida med extremistgrupper.

- Den gemensamma nämnaren för den här typen av fall är att det handlar om krigsresenärer. Finländska unga män har radikaliserats och åkt till Syrien för att strida, säger Timo Haapala, överkommissarie vid centralkriminalpolisen, till Yle.

Undersökningarna fortlöper ändå ofta trögt på grund av att de misstänkta är så svåra att nå.

- Samlandet av information borde ske i länderna dit de misstänkta tar sig, men där är samhällssituationen sådan att vi inte riktigt får någon hjälp av myndigheterna. Då måste undersökningarna göras på annat sätt, säger Haapala.