Hoppa till huvudinnehåll

Halv procents höjning av inkomstskatten i Karleby

Karleby
Karleby Bild: YLE/Roy Fogde karleby

I Karleby beslöt stadsfullmäktige att höja inkomstskatten från 21 till 21,5 procent. Stadsstyrelsens förslag vann omröstningen som slöt 39 för, 10 emot, 2 blanka röster.

Karlebyfullmäktige beviljade också ett tilläggsanslag på 6,8 miljoner till social- och hälsovården. Detta för att täcka de stigande utgifterna.