Hoppa till huvudinnehåll

Ökat samarbete mellan VAMK och VYI

Vasa yrkeshögskola
Vasa yrkeshögskola. Vasa yrkeshögskola Bild: Yle/ Malin Hulkki vamk

Inkommande höst kan studerande på Vasa yrkesinstitut, VYI, från och med sitt andra studieår avlägga omfattande helheter vid Vasa yrkeshögskola, VAMK.

Parterna för utbildning inom teknik, företagsekonomi samt social- och hälsovård berörs av samarbetet. Samarbetet ska även underlätta en övergång till fortsatta studier i en högskola.

– Vi kan vara speciellt glada å de studerandes vägnar, eftersom kanalen till fortsatta studier konkretiseras genuint för dem. Detta stöder också utbyte av kunskap, eftersom läroanstalternas lärare bildar arbetspar för planeringsarbetet, berättar Åsa Stenbacka, rektor för VYI.

De studier som avlagts vid yrkesinstitutet motsvarar ca ett halvt års yrkeshögskolestudier och prestationerna inkluderas i YHS-examen då den studerande flyttat till VAMK.

– Alla drar nytta av det. Studiestigen påskyndar förflyttningen till arbetslivet, vilket är en fördel både för den studerande och arbetslivet och motsvarar också undervisningsministeriets mål om ett effektivt användande av undervisningens resurser, konstaterar Tauno Kekäle, rektor för VAMK.

Läs också