Hoppa till huvudinnehåll

S:t Karins höjer inte skatten - investeringar finansieras med lån

Fullmäktigesalen i S:t Karins hösten 2015
S:t Karins fullmäktigesal. Fullmäktigesalen i S:t Karins hösten 2015 Bild: Yle/ Nora Engström fullmäktige i st karins

Inkomstskattesatsen, 19,25 procent, hålls oförändrad i S:t Karins år 2016. Också fastighetsskatter bibehålls på sin nuvarande nivå.

I stället kommer en stor del av stadens investeringar på kring 20 miljoner att finansieras med lån. Låneandelen är 14 miljoner, uppger fullmäktigeledamot Åsa Gustafsson (SFP).

Bland utgiftsposterna finns bland annat byggandet av S:t Karinshuset och renoveringar av befintliga fastigheter. Fullmäktige godkände på sitt möte att prislappen för S:t Karinshuset stiger till 8,6 miljoner i och med installering av jordvärme i stället för fjärrvärme. S:t Karinshuset ska inhysa bland annat bibliotek och konsertsal.

Bland skolhusen är Valkeavuori skola i stort behov av renovering. Gustafsson beskriver skolans situation som ohälsosam.

Under fullmäktigemötet lämnades det också i en motion gällande skolhusen och daghemmen. Flera partier vill ett en utredning gällande fastigheternas skick sammanställs till följande fullmäktigemöte.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland