Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingvän-kurserna drar fulla hus

Röda Korsets Som nykomlingens vän och stöd-kurs i Åbo
Röda Korsets Som nykomlingens vän och stöd-kurs i Åbo Röda Korsets Som nykomlingens vän och stöd-kurs i Åbo Bild: Yle/Nilla Hansson röda korsets som nykomlingens vän och stöd-kurs i åbo

Som nykomlingens vän och stöd-kursen i Åbo var den fjärde som Röda Korsets Åbolands distrikt har ordnat. Och behov finns för fler.

Det finns ett stort behov av att hjälpa asylsökande som har kommit eller är på väg till Finland. Alla kurser som har ordnats för frivilligarbetare av Röda Korsets Åbolands distrikt har varit fullbokade. Fler kurser arrangeras efter årsskiftet, berättar kursledaren Rebecca Börman.

Omkring 30 hade kommit till Åbolands sjukhus för att höra mer om hur man kan bli vän eller stöd för en eller flera nykomlingar. De flesta deltagarna var unga kvinnor, men också medelålders kvinnor och ett par män.

Hur är man vän?

En vän till nykomlingen gör ett frivilligt och oavlönat arbete. Hen förväntas agera pålitligt, konfidentiellt, neutralt, jämlikt och på den hjälpbehövandes villkor. Det är stora krav, men ger den som ställer upp möjlighet att växa som människa och lära sig nya saker.

Ett bra möte med den man vill stöda och hjälpa kräver lugn och tålamod. Det kräver att man ger det hela tid och att man visar sin uppskattning och respekt för den andra.

Dialogen och en lyssnande växelverkan är viktig och att skapa en öppen och positiv atmosfär.

Vad gör en frivillig och vad gör hen inte

Det gäller att känna till gränserna mellan vad den frivilliga och myndigheterna gör.

Vad gör flyktingkoordinatorn eller -handledaren? Det är viktigt att dra gränser för sig själv, vad gör jag inte?

Välmåendet hos nykomlingen är inte den frivilligas ansvar.

På Röda Korsets kurs ges en hel del konkreta instruktioner för den blivande vännen. Som att slänga sina fördomar i papperskorgen och modigt ta kontakt och gå fram och prata vänligt, lugnt och artigt på svenska eller finska. Att inte ta det förgångna till tals, såvida inte den andra gör det.

Prata om vardagliga saker, erbjud hjälp, men gör inte saker för den andra. Respektera kulturskillnader och var dig själv.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland