Hoppa till huvudinnehåll

Ambulansbeslutet i Västnyland måste tas på nytt

Karis brandstations ambulans.
Västra Nylands räddningsverk sköter ambulansen i Västnyland sedan årsskiftet. Karis brandstations ambulans. Bild: Yle/Bubi Asplund Raseborg,västra nylands räddningsverk

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) begick ett formellt fel då man behandlade ambulansfrågan i Västnyland. Helsingfors förvaltningsdomstol tvingar nu HNS behandla ärendet på nytt. I praktiken torde ärendet inte ha någon större betydelse för verksamheten.

Styrelsen för HNS beslutade i mars 2014 att ambulansverksamheten i Västnyland ska konkurrensutsättas och man begär in anbud för verksamheten.

Ingå kommun lämnade in ett rättelseyrkande mot beslutet i mars.

I april samma år ändrade styrelsen för HNS ändå sitt beslut. Istället för konkurrensutsättning skulle Västra Nylands räddningsverk få ta hand om ambulansverksamheten fram till och med slutet av år 2017.

Så blev det också och räddningsverket har nu skött om ambulansverksamheten i Västnyland sedan årets början.

Mera besvär

Företaget Hangö sjuktransport besvärade sig i sin tur till Helsingfors förvaltningsdomstol om styrelsens beslut i april och ansåg att det var ett olagligt beslut.

Tre andra ambulansföretag, Falck Ensihoito, Med Group Ensihoitopalvelu och 9Lives, besvärade sig också och anser att beslutet från april är olagligt.

Dessutom anser de tre företagen att det var fel att man kunde lämna in ett rättelseyrkande mot konkurrensbeslutet i mars eftersom det då ännu bara handlade om att bereda ärendet. Ett formellt fel hade alltså begåtts.

Domstolen ger delvis rätt

Helsingfors förvaltningsdomstol tar inte alls ställning till besvären i själva sakfrågan, alltså om styrelsen gjorde rätt när den beslutade att utan konkurrensutsättning välja räddningsverket för ambulansen.

Däremot säger domstolen att styrelsen har gjort fel då man i mars tillät ett rättelseyrkande mot beslutet att konkurrensutsätta ambulansen.

Konkurrensutsättningen var ett beslut under beredning och då kan man inte besvära sig eller anföra ett rättelseyrkande.

Det har i sin tur konsekvenser för hur man ska besvära sig mot ärendet då det på nytt behandlas i HNS styrelse.

I april när styrelsen behandlade frågan igen borde man istället först ha lämnat in ett rättelseyrkande till styrelsen och först sedan vänt sig till domstolen. Nu fick parterna bud om att direkt vända sig till domstolen i ärendet.

Ingen betydelse i praktiken?

Nu måste styrelsen behandla ambulansbeslutet på nytt. De besvär parterna har lämnat in till domstolen behandlas nu av styrelsen som rättelseyrkanden. Efter att styrelsen har behandlat deras rättelseyrkanden kan de besvära sig till förvaltningsdomstolen.

HNS måste också ersätta besvärsställarnas rättegångskostnader.

Besvärsställarna har därutöver besvärat sig till marknadsdomstolen över styrelsebeslutet i april 2014. De förlorade sitt mål i marknadsdomstolen och vände sig sedan till Högsta förvaltningsdomstolen som behandlar ärendet som bäst.

Vilken praktisk betydelse beslutet har för ambulansverksamheten i Västnyland är inte helt klart.

Om parterna väljer att föra ärendet vidare till domstol efter behandling i HNS styrelse kan processen ta flera år i anspråk. Under tiden rullar ambulansen på med hjälp av räddningsverket.

Om ett par år ska nya beslut om verksamheten också fattas. Dessutom förändras många strukturer i och med social- och hälsovårdsreformen.