Hoppa till huvudinnehåll

Missnöje med skärgårdstrafiken i Ekenäs

Skärgårdsvy från en båt.
Skärgårdsborna är beroende av sin skjuts. Skärgårdsvy från en båt. Bild: YLE / Robin Lindberg skärgårdsmiljöstiftelsen

I Ekenäs skärgård efterlyser öbor förbindelser som fungerar. Understödet till skärgårdstrafiken avhandlas som bäst.

Lilllis Pipping bor på Ängholm, som ligger mellan Skåldö och Älgö i Ekenäs skärgård. Hon är beroende av båttransport då hon ska in till fastlandet.

Hon är missnöjd med hur servicen sköts i dag. Och telefonen har gått varm mellan holmarna då flera än hon oroar sig.

- Det kommer brev och samtal från företaget Baggö Marina om att vi ska boka i tid om vi vill ha skjuts. De har offererat att de alltid kör vid behov. Att man nu erbjuder skjuts bara tre dagar i veckan förslår inte.

Lillis Pipping bor på Ängholm i Ekenäs skärgård
Lillis Pipping bor på Ängholm Lillis Pipping bor på Ängholm i Ekenäs skärgård Bild: Yle/Monica Slotte ängholm,Ekenäs

Göran Berghem vid Baggö Marina säger att förslaget inte är hugget i sten.

- Jag skrev att om det inte passar så här eller om det finns andra behov så kan jag också göra andra turer.

Två företag vill sköta trafiken

Baggö Marina och Göran Berghem övertog skärgårdstrafiken i fjol och förslaget är att han fortsätter med den.

Hans offert för persontransporter i Raseborg går på 59 900 euro. Summan för persontrafik i Ingå är 42 000 euro.

Baggö Marinas offert för persontrafiken i Raseborg är billigare än Skåldö Fiskebods som är 61 800 euro. Det var Fiskeboden som skötte skjutsarna tidigare.

Det billigare priset räcker inte som argument, menar Lillis Pipping.

- Den nuvarande skepparen är inte speciellt van vid båtar eller skärgård. Det har förekommit tillbud. Det handlar inte bara om tillgänglighet, säkerheten är också viktig.

Göran Berghem vid Baggö Marina vill inte ställa upp på en bandad intervju för Yle Västnyland men bemöter kritiken.

- Jag har skött mig och mina köror prickfritt. Det är snarare jag som har fått vänta i onödan ibland, också då vi har kommit överens om en tidpunkt.

Göran Berghem.
Göran Berghem kör servicebåt Göran Berghem. Bild: Yle/Marica Hildén göran berghem

Berghem förklarar hur grunda vikar kan göra det svårt att lägga till där man vill. Han har då försökt hjälpa kunden att dra varor i pulka genom skogen.

- Och det här är tacken man får för det. Jag tror jag slutar med det nu.

En del skärgårdsbor motarbetar båtservicen

Lillis Pipping konstaterar att skärgårdsbornas behov av skjuts är som störst under fredag till måndag men att många har dagliga ärenden.

- Skolskjutsar, arbetsresor eller läkarbesök kan inte justeras efter när offertgivaren har tid att lämna sina andra jobb!

Skåldö fiskebod.
Skåldö Fiskebod skötte skjutsarna tidigare Skåldö fiskebod. Bild: YLE/Malin Valtonen sommaröstrand,Ekenäs

Samtidigt tycker Pipping att det är tråkigt att en del skärgårdsbor inte använder båtservicen och att andra förefaller motarbeta dess hela existens.

- Det är som med tågresenärer; det är de som åker som ska uttala sig i frågan.

Vem får åka?

- Vad gäller kostnader för medpassagerare är direktiven tydliga. Det handlar inte om att jag godtyckligt skulle favorisera någon, säger Berghem. Den som är skriven i skärgården åker gratis medan andra ska betala för transporten.

I praktiken handlar det om en närmast symbolisk summa på 10 euro. Göran Berghem säger att han varit i kontakt med myndigheterna om hur han ska förfara här.

Raseborg medveten om kritiken

Ur staden Raseborgs synvinkel är det viktigt att persontrafiken till alla delar fungerar på ett önskvärt sätt.

I beredningen till stadsstyrelsen poängteras att det är viktigt att inte använda enbart priset som mätare vid valet av entreprenör. Man ska även beakta trafikantens förutsättningar att sköta uppdraget på ett framgångsrikt sätt.

Staden är medveten om att det förekommit en viss kritik mot trafiken då Baggö Marina har skött den. Bland annat har farkosten inte tillräckligt väl klarat av transport av rörelsehindrade eller lättare varutransporter.

I Närings-, trafik- och miljöcentralens motiveringar sägs att trafikidkaren har anskaffat en bättre farkost under år 2015 och att ansökan grundar sig på trafikantens uppskattning av trafikbehovet.

NTM-centralen föreslår

Ingå kommunstyrelse ger NTM-centralen grönt ljus att bevilja bolaget Baggö Marina 101 900 euro i stöd för persontransporter i skärgården.

Ingåstyrelsen stöder också NTM-centralens förslag att bevilja bolaget Ekenäs Skärgårds Transservice 38 500 euro för tunga transporter.

Sirpa Vanhala som är servicenivåansvarig inom skärgårdstrafiken vid NTM-centralen i Egentliga Finland poängterar att inget beslut ännu har fattats ifråga om vem som ska sköta persontrafiken i Ekenäs skärgård.

Sirpa Vanhala.
NTM-centralens Sirpa Vanhala ansvarar för nivån på servicetrafiken i skärgården Sirpa Vanhala. Bild: YLE/Carmela Johansson person,sirpa vanhala

- Här är det frågan om understödd trafik, inte konkurrensutsatt trafik. Ansökningarna kommer in som svar på vår annons. Oftast är det så att man bara får en ansökan men i Raseborg kom det två.

Först och främst handlar det om att näringsidkaren eller rederiet ska kunna erbjuda fartyg eller farkoster som Trafiksäkerhetsverket har godkänt. Priset spelar in om Trafi inte har något att anmärka på.

Skärgårdsdelegationen och kommunerna lämnade in sina utlåtanden till NTM-centralen i medlet av november.

Läs också