Hoppa till huvudinnehåll

Bashälsovården i skärgården under lupp igen

skylt vid korpo hälsostation
Ett alternativ är att koncentrera hälsovården till Korpo, föreslår arbetsgruppen. skylt vid korpo hälsostation Bild: Yle/Nora Engström Korpo,korpo hälsostation

Diskussionen om hur bashälsovården ska skötas i skärgården är aktuell igen i Pargas. Nu ska politikerna ta ställning till tre förslag om hur nivån för bashälsovården ska se ut i Iniö, Nagu, Korpo och Houtskär.

I det första alternativet koncentreras all bashälsovård till ett ställe, hälsostationen i Korpo. Det här alternativet sparar bland annat pengar eftersom mängden fastigheter minskar. Det skulle ändå behövas utrymmen för provtagningar och en mottagning för hälsovårdaren på alla orter. Om det här alternativet väljs behövs det också flera mottagningsrum på hälsocentralen i Pargas.

Enligt det andra alternativet behåller orterna i skärgården sin hälsostation. Då har invånarna nära till hälsostationen men tjänsterna på hälsostationen är begränsade. Enligt det här alternativet skulle kostnaderna varken öka eller minska. En stor del av läkarens arbete sker på distans.

I det tredje alternativet satsar Pargas stad på mobila hälsostationer, alltså hälsostationer på hjul. De här hälsostationerna besöker skärgården regelbundet och i så fall säljs hälsostationerna. Kostnaderna för fastigheterna minskar, men det kostar en hel del att köpa de mobila hälsostationerna.

De här tre alternativen presenteras av en arbetsgrupp som har utrett hur nivån på bashälsovården i skärgården ska se ut.

Arbetsgruppens rapport behandlades i social- och hälsovårdsnämnden i Pargas på torsdagen. Rapporten skickas nu till områdesnämnderna i Iniö, Nagu, Korpo och Houtskär samt till handikapp- och äldrerådet. De här instanserna ska ta ställning till frågan senast i januari och efter det behandlas frågan på nytt i social- och hälsovårdsnämnden.

Hälsovården i skärgården har väckt mycket debatt. Bland annat har Houtskärsborna varit oroade för hur framtiden ska ut med deras hälsostation.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland